TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:984.930
Hôm qua:600
Hôm nay:553

17:34 | 19/08/2017
Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, lợi thế so sánh của sự phát triển kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC). Nhận thức được điều này, Ðảng ta luôn chú trọng chiến lược phát triển con người nói chung, phát triển nguồn nhân lực nói riêng, trong đó phát triển NNLCLC là một trong ba đột phá chiến lược nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.
16:28 | 18/05/2017
Trong buổi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngày 9/9/1969 tại Quảng trường Ba Đình, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đọc Điếu văn tiễn biệt Người.
16:35 | 11/05/2017
Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam có được sự phát triển như ngày hôm nay là do nhiều yếu tố góp phần tạo nên: nguồn lực tài nguyên, con người, cơ chế chính sách, khoa học và công nghệ…
16:40 | 28/04/2017
Giải quyết mâu thuẫn trong cách mạng miền Nam 1954-1975 là một vấn đề có nội dung rộng lớn, bao hàm nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến sự thành bại của cách mạng.
16:42 | 31/03/2017
Từ nửa cuối thế kỷ XX, đặc biệt là từ đầu thế kỷ XXI đến nay, dưới tác động của toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, cách mạng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin dẫn đến sự biến động nhanh chóng của kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị trên thế giới.
09:39 | 15/02/2017
thông điệp thôi thúc chúng ta hành động
17:13 | 22/12/2015
Hoàng hôn buông bức rèm tím nhạt xuống vạn vật. Con đường đẹp từ bãi biển Mỹ Khê lên chùa Linh Ứng như sạch hơn sau một cơn mưa ngắn mát mẻ. Bên phải là vực sâu với những con sóng vỗ nhịp nhàng vào ghè đá tung bọt trắng xóa, lưa thưa những ngọn cỏ lau phất phơ trước ngọn gió chớm đông.
09:05 | 20/10/2015
Nhớ về anh: Nguyễn Văn Trỗi
13:31 | 31/08/2015
Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám
10:58 | 26/06/2015
Công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang