TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:645.607
Hôm qua:574
Hôm nay:195

GIỚI THIỆU

        Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào ngày 1/1/1997,Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng - tách ra từ Trường Chính trị Quảng Nam Đà Nẵng - được chính thức thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TV ngày 04/01/1997 của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng; thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy định và hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Vào thời điểm này, Trường có 40 biên chế, trong đó có 1 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ; cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 4 khoa: Khoa Triết, Khoa Kinh tế, khoa Công tác Đảng – Dân vận , Khoa NN-PL và 3 phòng: Phòng Hành chính, Phòng Khoa học - TTTL và Phòng Đào tạo – Tổ chức.

        Căn cứ Quyết định số 184–QĐ/TW và Thông báo kết luận số 181 – TB/TW ngày 03/09/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 01/10/2009, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Quyết định số 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59/QĐ/TCT về việc thành lập các khoa, phòng và theo đó cơ cấu bộ máy của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng gồm có 04 khoa, 03 phòng: Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khoa Nhà nước - Pháp luật, khoa Xây dựng Đảng, khoa Dân Vận, phòng Đào Tạo, phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị và phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin - Tư liệu. Đến nay (6/2015), tổng số CBCC-VC, nhân viên hợp đồng của Trường là 66 người, trong đó có 45 đồng chí là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm, 2 tiến sĩ và 25 thạc sĩ.

        Với ý chí quyết tâm, sự nổ lực vượt bật, tinh thần đoàn kết đồng sức đồng lòng của tập thể CBCC, trong những năm qua, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương tặng 5 Cờ thi đua và 18 bằng khen. Đảng Bộ nhà trường liên tục đạt trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liền; Công đoàn và Đoàn thanh niên hằng năm đều được công nhận là tổ chức xuất sắc, vững mạnh. Đặc biệt nhà trường vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

     I. Chức năng, nhiệm vụ:

        1/ Chức năng:

        a/ Đào tạo lý luận chính trị, lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở ( xã, phường, quận và các đơn vị tương đương); phó trưởng phòng cấp quận, huyện, xã – phường; phó trưởng phòng của các sở, ban, ngành cấp thành phố và cán bộ dự nguồn các chức danh trên.

        b/ Bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt đương chức ở cơ sở kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dụng Đảng, về quản lý hành chính nhà nước và về công tác vận động quần chúng.

        c/ Tổ chức nghiên cứu khoa học và tổng kết những vấn đề về lý luận và thực tiễn có liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy; tham gia nghiên cứu những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo.

        2/ Nhiệm vụ:

        a/ Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm trình Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố phê duyệt và cấp kinh phí hoạt động.

       b/ Tổ chức mở lớp trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt; Cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp thuộc hệ đào tạo, giấy chứng nhận cho các lớp thuộc hệ bồi dưỡng theo chức năng đã được quy định.

       c/  Phối hợp với các trường Trung ương đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố.

     II. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

         Về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường:

        1. Ban Giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng

       2. 04 khoa gồm có:

        +  Khoa Xây dựng Đảng: 07 giảng viên
        +  Khoa Nhà nước - Pháp luật: 06 giảng viên  
        +  Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 07 giảng viên
        +  Khoa Dân vận: 06 giảng viên.

       3. 03 phòng gồm có:

        +  Phòng Đào tạo: 06 CBVC  
        +  Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị: 20 CBVC, hợp đồng.
        +  Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu: 05 CBVC

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang