Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.563.015
Hôm qua:1.471
Hôm nay:743

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tin nổi bật

Hội thi “Học viên giỏi lý luận chính trị” năm 2023

17:19 | 20/11/2023 390

Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), vào sáng ngày 17/11/2023, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Học viên giỏi lý luận chính trị” cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị đang học tại Trường.

Bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

08:27 | 25/09/2023 262

Chiều ngày 20/9/2023, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII năm 2023.

Tin tức - Sự kiện

Buổi giới thiệu tác phẩm “Thời đại thứ tư” của tác giả Byron Reese

14:54 | 27/11/2023 100

Chiều ngày 24 tháng 11, tại Phòng Hội thảo, ThS. Hồ Thị Mỹ Tình – giảng viên khoa Lý luận cơ sở giới thiệu tác phẩm “Thời đại thứ tư” của tác giả Byron Reese (Lương Trọng Vũ dịch).

Hội thi “Học viên giỏi lý luận chính trị” năm 2023

17:19 | 20/11/2023 390

Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), vào sáng ngày 17/11/2023, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Học viên giỏi lý luận chính trị” cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị đang học tại Trường.

Đảng ủy

Hướng dẫn số 28-HD/BTGĐUK ngày 18/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền Chương trình hành động số 31-CTr/TU

18:26 | 17/08/2023 119

Hướng dẫn số 28-HD/BTGĐUK ngày 18/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 15/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về "tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

11:08 | 09/10/2023 100

Mục đích cao nhất, có tính chiến lược của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng chính là nhằm làm cho Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam xa rời, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu - Trao đổi

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố Đà NẵngNew

10:29 | 07/12/2023 20

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị cần coi việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng nhất trong các nhiệm vụ chính trị của Trường.

Bài viết chuyên đề

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên hiện nayNew

16:29 | 05/12/2023 22

Tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về việc tu dưỡng, thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên. Người giải thích rõ bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính” để chúng ta hiểu đúng và thực hành hiệu quả hàng ngày.

Lý luận về tích luỹ tư bản của Mác và ý nghĩa đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

14:21 | 27/11/2023 71

Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác. Học thuyết giá trị thặng dư và học thuyết duy vật lịch sử là hai phát kiến vĩ đại của riêng Mác, nhờ hai phát kiến đó mà chủ nghĩa khoa học từ không tưởng trở thành khoa học.

Giới thiệu sách, tác phẩm

Tác phẩm: Quân vương

08:54 | 18/09/2023 117

Quân vương là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ chính trị gia và lãnh đạo trên thế giới. Tác phẩm đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng.

Tác phẩm: Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)

08:47 | 18/09/2023 119

Đây là tác phẩm quan trọng nhất của nhà tư tưởng khai sáng Jean Jacques Rousseau, có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình cách mạng dân chủ tư sản Pháp thế kỷ XVIII (1789 -1794)

Đảng bộ Đà Nẵng

Tin đọc nhiều