TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:204.513
Hôm qua:615
Hôm nay:145

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
13/08/2018
Thứ 3
14/08/2018
Thứ 4
15/08/2018
Thứ 5
16/08/2018
Thứ 6
17/08/2018
Thứ 7
18/08/2018
Chủ nhật
19/08/2018
Hội trường A
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường B1
Sáng1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin (4t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa (4t)
Mác-Lênin / Những đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền (4t)
Mác-Lênin / Những Vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin (4t)
(Tu nghien cuu)
  
2  
3  
4  
5       
6       
Hội trường B2
Sáng1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng (4t)
(Huong dan on tap)
 
Lịch sử Đảng (4t)
(Thi het mon)
  
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Lịch sử Đảng / Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (4t)
Lịch sử Đảng / Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền (4t)
     
2     
3     
4     
5       
6       
Hội trường B3
Sáng1
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
Quản lý hành chính / Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở (4t)
Nghiên cứu TT (4t)
(Nghiên cuu thuc te tai Bình Ðinh tu ngày 15-17 tháng 8/2018)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1
Quản lý hành chính / Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở (4t)
      
2      
3      
4      
5       
6       
Hội trường B4
Sáng1
Kỹ năng / Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (4t)
Kỹ năng (4t)
(Huong dan on tap)
   
Quản lý hành chính / Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở (4t)
 
2    
3    
4    
5       
6       
Chiều1
Kỹ năng / Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở (4t)
      
2      
3      
4      
5       
6       
Hội trường B5
Sáng1   
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Huong dan on tap)
   
2      
3      
4      
5       
6       
Chiều1
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Báo cáo thuc te)
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Bao cao thuc te)
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Bao cao thuc te)
    
2    
3    
4    
5       
6       
Hội trường B6
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Bệnh viện C
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường C
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Điện Lực
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Huyện Hoà Vang
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Quận Liên Chiểu
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Hội trường Quân sự
Sáng1
Mác-Lênin / Ý thức xã hội (4t)
Mác-Lênin / Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân (4t)
Mác-Lênin / Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (4t)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Chiều1
Mác-Lênin / Ý thức xã hội (4t)
Mác-Lênin / Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin / Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (4t)
Mác-Lênin (4t)
(Huong dan on tap)
   
2   
3   
4   
5       
6       
Hội trường Quận Thanh Khê
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Nghiên cứu thực tế
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng Giao ban
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng Hội thảo
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 07h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30;
- Mỗi tiết học lý thuyết 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang