TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:645.553
Hôm qua:574
Hôm nay:141

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo :
Khóa học :
Lớp :
SttHọc phầnSố tiếtĐã họcTừ ngàyĐến ngàyGiảng viênNgày thiNhập điểm
1Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin160411/11/201911/11/2019  x
2Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh59    x
3Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở915430/09/201922/10/2019 x
4Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam108506/06/201906/06/2019 06/06/2019x
5Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa1076903/06/201919/06/2019 x
6Tình hình nhiệm vụ của địa phương(hoặc ngành)424107/11/201929/11/2019 x
7Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở915614/10/201929/10/2019 x
8Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở644129/10/201913/11/2019 x
9Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước1158517/06/201902/07/2019 x
10Nghiên cứu thực tế543626/09/201927/09/2019  x
11Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội1238509/09/201903/10/2019 x
12Thi tốt nghiệp (môn 1)14418/12/201918/12/2019   
13Thi tốt nghiệp (môn 2)14419/12/201919/12/2019   
14Thi tốt nghiệp (môn 3)14420/12/201920/12/2019   
15Tiểu luận cuối khoá42     
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang