TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.163
Hôm qua:562
Hôm nay:438

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo :
Khóa học :
Lớp :
SttHọc phầnSố tiếtĐã họcTừ ngàyĐến ngàyGiảng viênNgày thiNhập điểm
1Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin16014729/06/202024/09/2020  
2Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh594022/09/202002/10/2020  
3Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở91     
4Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam1084805/10/202004/11/2020  
5Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa107     
6Tình hình nhiệm vụ của địa phương(hoặc ngành)42     
7Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở91     
8Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở64     
9Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước115     
10Nghiên cứu thực tế54829/10/202030/10/2020   
11Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội123     
12Thi tốt nghiệp (môn 1)14     
13Thi tốt nghiệp (môn 2)14     
14Thi tốt nghiệp (môn 3)14     
15Tiểu luận cuối khoá42     
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang