TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.558.433
Hôm qua:470
Hôm nay:47

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo :
Khóa học :
Lớp :
SttHọc phầnSố tiếtĐã họcTừ ngàyĐến ngàyGiảng viênNgày thiNhập điểm
1Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin16010731/05/202128/06/2021 x
2Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh593229/06/202102/07/2021 x
3Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở914608/11/202118/11/2021 x
4Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam1083720/09/202129/09/2021 x
5Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa1073729/09/202108/10/2021 x
6Tình hình nhiệm vụ của địa phương(hoặc ngành)421908/12/202110/12/2021 x
7Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở912718/11/202129/11/2021 x
8Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở642430/11/202107/12/2021 x
9Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước1153911/10/202120/10/2021 x
10Nghiên cứu thực tế54524/12/202124/12/2021  x
11Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội1235921/10/202105/11/2021 x
12Thi tốt nghiệp (môn 1)14     
13Thi tốt nghiệp (môn 2)14     
14Thi tốt nghiệp (môn 3)14     
15Tiểu luận cuối khoá42     
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang