TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:364.863
Hôm qua:784
Hôm nay:52

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo :
Khóa học :
Lớp :
SttHọc phầnSố tiếtĐã họcTừ ngàyĐến ngàyGiảng viênNgày thiNhập điểm
1Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin16010021/05/201811/06/201811/06/2018x
2Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh593212/06/201828/06/201828/06/2018x
3Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở914801/10/201805/11/201805/11/2018x
4Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam1086406/08/201817/08/201817/08/2018x
5Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa1075618/06/201805/07/2018 x
6Tình hình nhiệm vụ của địa phương(hoặc ngành)422413/11/201823/11/2018 x
7Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở914415/10/201805/11/2018 x
8Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở643606/11/201823/11/2018 x
9Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước1156011/09/201827/09/2018 x
10Nghiên cứu thực tế54403/07/201803/07/2018 x
11Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội1238820/08/201810/09/2018 x
12Thi tốt nghiệp (môn 1)14326/12/201826/12/2018  x
13Thi tốt nghiệp (môn 2)14427/12/201827/12/2018  x
14Thi tốt nghiệp (môn 3)14428/12/201828/12/2018  x
15Tiểu luận cuối khoá42    x
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang