TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.092.847
Hôm qua:816
Hôm nay:845

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo :
Khóa học :
Lớp :
SttHọc phầnSố tiếtĐã họcTừ ngàyĐến ngàyGiảng viênNgày thiNhập điểm
1Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin16014729/06/202024/09/2020 x
2Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh594022/09/202002/10/2020 x
3Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở918005/01/202122/01/2021  
4Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam1087405/10/202010/11/2020 x
5Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa1078005/11/202027/11/2020 x
6Tình hình nhiệm vụ của địa phương(hoặc ngành)4226/02/202126/02/2021   
7Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở913619/01/202129/01/2021  
8Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở6422/02/202125/02/2021  
9Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước1158430/11/202017/12/2020 x
10Nghiên cứu thực tế541611/11/202012/11/2020   
11Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội12310014/12/202012/01/2021  
12Thi tốt nghiệp (môn 1)14     
13Thi tốt nghiệp (môn 2)14     
14Thi tốt nghiệp (môn 3)14     
15Tiểu luận cuối khoá42     
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang