TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.092.985
Hôm qua:816
Hôm nay:845

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2020-2021
BUỔITIẾTThứ 2
25/01/2021
Thứ 3
26/01/2021
Thứ 4
27/01/2021
Thứ 5
28/01/2021
Thứ 6
29/01/2021
Thứ 7
30/01/2021
Lớp K35C
Sáng1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
(B7)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
(B7)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở
(B7)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(TU NGHIEN CUU)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(TU NGHIEN CUU)
 
2
3
4
Chiều1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(B7- TU NGHIEN CUU)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(TU NGHIEN CUU-B7)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(TU NGHIEN CUU-B7)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(TU NGHIEN CUU-B7)
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
(THI HET MON)
 
2
3
4
Lớp K35H
Sáng1
TT.HCM (4t)
(THAO LUAN)
TT.HCM (4t)
TT HCM về CB và công tác CB
TT.HCM (4t)
(THAO LUAN)
   
2
3
4
Chiều1
TT.HCM (4t)
TT HCM về CB và công tác CB
TT.HCM (2t)
(TU NGHIEN CUU)
TT.HCM (2t)
(TU NGHIEN CUU)
 
TT.HCM (4t)
(THI HET MON)
 
2
3  
4  

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2019 - 2020
BUỔITIẾTThứ 2
25/01/2021
Thứ 3
26/01/2021
Thứ 4
27/01/2021
Thứ 5
28/01/2021
Thứ 6
29/01/2021
Thứ 7
30/01/2021
Lớp K34G
Chiều1      
2 
3
BE GIANG - 16HOO (2t)
4

KHÓA 2020-2021
BUỔITIẾTThứ 2
25/01/2021
Thứ 3
26/01/2021
Thứ 4
27/01/2021
Thứ 5
28/01/2021
Thứ 6
29/01/2021
Thứ 7
30/01/2021
Lớp 35E
Chiều1
Nhà nước (4t)
Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị
Lịch sử Đảng (4t)
(THI HET MON)
Nhà nước (4t)
Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị
Nhà nước (4t)
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
(THAO LUAN)
Nhà nước (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN VN
(TU NGHIEN CUU)
 
2
3
4
Lớp 35G
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
(THAO LUAN)
Mác-Lênin (4t)
Sứ mệnh lịch sử toàn TG của GCCN
Mác-Lênin (4t)
Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Mác-Lênin (4t)
(THAO LUAN)
  
2
3
4
Lớp BV Đa khoa 1
Tối1
TT.HCM (4t)
TT HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 
TT.HCM (4t)
(THAO LUAN)
 
TT.HCM (4t)
TT HCM về đại đoàn kết
 
2
3
4
Lớp BV Đa khoa 2
Sáng1     
TT.HCM (4t)
(THAO LUAN)
2
3
4
Tối1 
TT.HCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển TT HCM
 
TT.HCM (4t)
TT HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
  
2
3
4
Lớp K35A
Chiều1  
Kỹ năng (4t)
(THAO LUAN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
 
2
3
4
Tối1
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
  
2
3
4
Lớp K35B
Chiều1
Đường lối (4t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
Đường lối (4t)
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
Đường lối (4t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối (4t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối (4t)
Thực hiện quyền con người
 
2
3
4
Lớp K35D
Sáng1
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động KT ở cơ sở
Quản lý hành chính (4t)
QL đất đai, địa giới HC và XD ở cơ sở
Quản lý hành chính (4t)
Quản lý hành chính tư pháp ở cơ sở
Quản lý hành chính (4t)
(THAO LUAN)
Quản lý hành chính (4t)
(TU NGHIEN CUU)
 
2
3
4
Lớp K35I
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
(THAO LUAN)
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Mác-Lênin (4t)
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
2
3
4
Lớp Mobifone
Chiều1
Đường lối (4t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối (4t)
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
(MOBIFONE)
    
2
3
4
Tối1
Đường lối (4t)
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
(MOBIFONE)
Đường lối (4t)
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
(MOBIFONE)
    
2
3
4
Lớp TW1-2020
Sáng1     
Kỹ năng (4t)
(THAO LUAN)
2
3
4
Tối1
Kỹ năng (4t)
Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
 
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang