TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.558.511
Hôm qua:470
Hôm nay:125

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2021 - 2022
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Lớp TCLLCT K36H
Sáng1 
Mot so quy luat, pham tru co ban cua CNXH (Online)
Mot so quy luat, pham tru co ban cua CNXH (Online)
Cach mang xa hoi (Online)
 
2
3
4
5
Chiều1
Nhung nhiem vu kinh te co ban....(Hoc online)
Mot so quy luat, pham tru co ban cua CNXH (Online)
Cach mang xa hoi (Online)
  
2
3
4
5

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2021-2022
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Lớp BIENPHONG2021
Tối1   
Nghiên cứu TT
Nghiên cứu thực tế địa phương
(Bao cao truc tuyen)
 
2
3
4
5
Lớp K36A
Sáng1
Nhiệm vụ địa phương
Một số báo cáo chuyên đề về địa phương
(Hoc online)
Nghiên cứu TT
Nghiên cứu thực tế địa phương
(8h30 (Bao cao truc tuyen))
   
2
3
4
5
Lớp K36B
Chiều1
Đường lối
Thực hiện quyền con người
(Hoc online)
Đường lối
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
(Hoc online)
Đường lối
Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Hoc online)
Nghiên cứu TT
Nghiên cứu thực tế địa phương
(14h30: D/c Nguyen Dang Hai, Nguyen Pho Chu tich Uy ban MTTQ Viet Nam TPDN (Bao cao truc tuyen))
 
2
3
4
5
Lớp K36E
Chiều1
TTHCM ve doc lap dan toc gan lien CNXH (Online)
TTHCM ve nhan dan va dai doan ket toan dan toc (Online)
TTHCM ve nhan dan va dai doan ket toan dan toc (Online)
  
2
3
4
5
Lớp K36G
Sáng1
San xuat hang hoa TBCN (Hoc online)
Doc quyen trong nen san xuat TBCN...(Hoc online)
Doc quyen trong nen san xuat TBCN...(Hoc online)
  
2
3
4
5
Lớp TC Chinh tri 36I
Chiều1
Ly luan nhan thuc duy vat bien chung (Hoc online)
Giai cap va dau tranh giai cap (Online)
Giai cap va dau tranh giai cap (Online)
  
2
3
4
5
Lớp TCLLCTHC NGAN HANG
Tối1
Nghiên cứu TT
Nghiên cứu thực tế địa phương
(Bao cao truc tuyen)
    
2
3
4
5
Lớp TRUNG CAP CHINH TRI BENH VIEN UNG BUOU
Tối1
Chu nghia xa hoi hien thuc tu 1917 - 1991 (Hoc online)
 
Chu nghia xa hoi hien thuc tu 1917 - 1991 (Hoc online)
  
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang