TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.768.398
Hôm qua:794
Hôm nay:747

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2021 - 2022
BUỔITIẾTThứ 2
27/06/2022
Thứ 3
28/06/2022
Thứ 4
29/06/2022
Thứ 5
30/06/2022
Thứ 6
01/07/2022
Thứ 7
02/07/2022
Lớp TCLLCT K36H
Sáng1
Kiem tra va cuong che hanh chinh o co so - HT B7
Cai cach hanh chinh o co so...- HT B7
Quan ly hanh chinh tu phap o co so - HT B7
   
2
3
4
5
Chiều1
Kiem tra va cuong che hanh chinh o co so - HT B7
Cai cach hanh chinh o co so...- HT B7
Quan ly hanh chinh tu phap o co so - HT B7
   
2
3
4
5

KHÓA 2022 - 2023
BUỔITIẾTThứ 2
27/06/2022
Thứ 3
28/06/2022
Thứ 4
29/06/2022
Thứ 5
30/06/2022
Thứ 6
01/07/2022
Thứ 7
02/07/2022
Lớp TC Chinh tri 37C
Sáng1   
Thi: Triet hoc
  
2
3
4
5

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2021-2022
BUỔITIẾTThứ 2
27/06/2022
Thứ 3
28/06/2022
Thứ 4
29/06/2022
Thứ 5
30/06/2022
Thứ 6
01/07/2022
Thứ 7
02/07/2022
Lớp K36D
Sáng1 
Thi: Nha nuoc va Phap luat
    
2
3
4
5
Lớp K36E
Chiều1  
Thi: Nha nuoc va Phap luat
   
2
3
4
5
Lớp K36G
Sáng1 
Cac nguyen tac to chuc va hoat dong cua Dang Cong san Viet Nam
Cac nguyen tac to chuc va hoat dong cua Dang Cong san Viet Nam
   
2
3
4
5
Lớp TC Chinh tri 36I
Chiều1
Chien luoc an ninh quoc gia
Duong loi, chinh sach doi ngoai
Duong loi, chinh sach doi ngoai
Duong loi, chinh sach doi ngoai
  
2
3
4
5
Lớp TRUNG CAP CHINH TRI BENH VIEN UNG BUOU
Sáng1     
Thi: Duong loi, chinh sach - Benh vien Ung buou
2
3
4
5
Tối1
Cong tac tu tuong cua to chuc co so Dang - Benh vien Ung Buou
 
Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua to chuc co so Dang - BV Ung buou
   
2
3
4
5

KHÓA 2022-2023
BUỔITIẾTThứ 2
27/06/2022
Thứ 3
28/06/2022
Thứ 4
29/06/2022
Thứ 5
30/06/2022
Thứ 6
01/07/2022
Thứ 7
02/07/2022
Lớp TC Chinh tri 37B
Chiều1
Di nghien cuu thuc te
Di nghien cuu thuc te
Di nghien cuu thuc te
Nhiem vu kinh te co ban cua thoi ky qua do len CNXH...
  
2
3
4
5

* HỆ BỒI DƯỠNG:
KHÓA 2022
BUỔITIẾTThứ 2
27/06/2022
Thứ 3
28/06/2022
Thứ 4
29/06/2022
Thứ 5
30/06/2022
Thứ 6
01/07/2022
Thứ 7
02/07/2022
Lớp Cap phong K2/2022
Tối1
Kiem tra het mon
     
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang