TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:329.668
Hôm qua:561
Hôm nay:272

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ TẬP TRUNG:
KHÓA 2018 - 2019
BUỔITIẾTThứ 2
21/01/2019
Thứ 3
22/01/2019
Thứ 4
23/01/2019
Thứ 5
24/01/2019
Thứ 6
25/01/2019
Lớp K33H
Sáng1
Nhà nước
Luật Dân sự
Nhà nước
Luật Hành chính
Nhà nước
Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Nhà nước
(Huong dan on tap)
 
2
3
4
5
Chiều1
Nhà nước
Luật Đất đai
Nhà nước
Luật Hôn nhân và Gia đình
Nhà nước
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
  
2
3
4
5

* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2018-2019
BUỔITIẾTThứ 2
21/01/2019
Thứ 3
22/01/2019
Thứ 4
23/01/2019
Thứ 5
24/01/2019
Thứ 6
25/01/2019
Lớp Bệnh viện C
Tối1
Nhà nước (4t)
Luật Hôn nhân và Gia đình
Nhà nước (4t)
Luật Dân sự
 
Nhà nước (4t)
Luật Đất đai
 
2
3
4
Lớp Đảng ủy khối
Tối1
Kỹ năng
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
Kỹ năng
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
Kỹ năng
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
Kỹ năng
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
(Huong dan on tap)
 
2
3
4
5
Lớp K33D
Sáng1 
Kỹ năng
(Thi het mon)
   
2
3
4
5
Lớp K33G
Sáng1
Nghiệp vụ
NVCT Hội Nông dân và vận động nông dân ở cơ sở
Nghiệp vụ
NVCT MTTQ và vận động khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở
Nghiệp vụ
(Huong dan on tap)
  
2
3
4
5
Chiều1
Nghiệp vụ
NVCT Hội Cựu chiến binh và vận động cựu chiến binh ở cơ sở
Nghiệp vụ
NVCT Hội Phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở
Nghiệp vụ CTĐ
(Thi het mon)
  
2
3
4
5
Lớp K33I
Sáng1
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin
(Thi het mon)
TT.HCM (2t)
(Tu nghien cuu)
TT.HCM (4t)
(Thi het mon)
 
2
3 
4 
5  
Chiều1
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
TT.HCM (4t)
(tu nghien cuu)
TT.HCM (2t)
(Tu nghien cuu)
  
2
3 
4 
5  
Lớp Quận Sơn Trà
Tối1 
MônTTN1
MônTTN2
Kỹ năng
 
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang