TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.342.098
Hôm qua:792
Hôm nay:745

THỜI KHÓA BIỂU
Năm :
Tuần :
* HỆ KHÔNG TẬP TRUNG:
KHÓA 2020-2021
BUỔITIẾTThứ 2
26/07/2021
Thứ 3
27/07/2021
Thứ 4
28/07/2021
Thứ 5
29/07/2021
Thứ 6
30/07/2021
Thứ 7
31/07/2021
Lớp BV Đa khoa 1
Tối1
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
(HOC TRUC TUYEN)
 
2
3
4
Lớp BV Đa khoa 2
Sáng1     
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
2
3
4
Tối1 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
(HOC TRUC TUYEN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
  
2
3
4
Lớp CÔNG AN 2020
Tối1
Quản lý hành chính (4t)
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Quản lý hành chính (4t)
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
  
2
3
4

KHÓA 2021-2022
BUỔITIẾTThứ 2
26/07/2021
Thứ 3
27/07/2021
Thứ 4
28/07/2021
Thứ 5
29/07/2021
Thứ 6
30/07/2021
Thứ 7
31/07/2021
Lớp BIENPHONG2021
Tối1 
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)
    
2
3
4
Lớp TCLLCT-HC CAO SU ÐN
Chiều1
Quản lý hành chính (4t)
LL về quản lý hành chính NN
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL cán bộ, công chức ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL ngân sách địa phương
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động KT ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
2
3
4
Lớp TCLLCT-HC NGAN HANG
Tối1 
TT.HCM (4t)
TT HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
(Hoc online)
TT.HCM (4t)
TT HCM về đại đoàn kết
(Hoc online)
TT.HCM (4t)
TT HCM về NN của dân, do dân, vì dân
(Hoc online)
  
2
3
4
Lớp TW1/2021
Sáng1     
Quản lý hành chính (4t)
Quản lý hành chính tư pháp ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
2
3
4
Tối1
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động KT ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL đất đai, địa giới HC và XD ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
2
3
4

* HỆ CHUYÊN VIÊN:
KHÓA 2021
BUỔITIẾTThứ 2
26/07/2021
Thứ 3
27/07/2021
Thứ 4
28/07/2021
Thứ 5
29/07/2021
Thứ 6
30/07/2021
Thứ 7
31/07/2021
Lớp CVTP2/2021
Sáng1     
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang lam viec nhom (Hoc online))
2
3
4
Tối1
Huong dan viet tieu luan tinh huong (4t)
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang quan ly thoi gian (Hoc online))
 
Học phần 3 CV (4t)
(Ky nang giao tiep hanh chinh (Hoc online))
  
2
3
4

* HỆ CHUYÊN VIÊN CHÍNH:
KHÓA CVC 2021
BUỔITIẾTThứ 2
26/07/2021
Thứ 3
27/07/2021
Thứ 4
28/07/2021
Thứ 5
29/07/2021
Thứ 6
30/07/2021
Thứ 7
31/07/2021
Lớp CVTP1 nam 2021
Tối1    
KHAI GIANG & THU HO SO (4t)
 
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang