TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:156.524
Hôm qua:377
Hôm nay:309

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Mẫu 01 đơn xin dự học
Tác giả: TCT. Cập nhật: 16:26 | 26/09/2017
18 KB
2
Mẫu bảng điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:59 | 24/01/2018
19 KB
3
Mẫu báo cáo tình hình học tập và giảng dạy
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:00 | 24/01/2018
38 KB
4
Mẫu Danh sách xét thi hết môn
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:55 | 24/01/2018
18 KB
5
Mẫu Đơn bảo lưu kết quả học tập
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:11 | 24/01/2018
33 KB
6
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:02 | 24/01/2018
31 KB
7
Mẫu Đơn đề nghị học bổ sung kiến thức
Tác giả: TCT. Cập nhật: 08:40 | 28/05/2018
41 KB
8
Mẫu Đơn đề nghị học phụ đạo kiến thức
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:50 | 24/01/2018
20 KB
9
Mẫu Đơn đề nghị phúc tra
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:52 | 24/01/2018
17 KB
10
Mẫu Đơn đề nghị thi lại tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:09 | 24/01/2018
19 KB
11
Mẫu Đơn đề nghị thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:04 | 24/01/2018
18 KB
12
Mẫu Đơn xin nghỉ học
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:08 | 24/01/2018
30 KB
13
Mẫu Đơn xin thi sau
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:00 | 24/01/2018
28 KB
14
Mẫu Phiếu chấm thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:48 | 24/01/2018
18 KB
15
Mẫu Phiếu đăng ký đề tài
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:59 | 24/01/2018
27 KB
16
Mẫu Phiếu tổng hợp điểm thi hết môn
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:50 | 24/01/2018
23 KB
17
Mẫu Phiếu tổng hợp điểm thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:52 | 24/01/2018
19 KB
18
Mẫu phiếu tự khai của học viên
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:11 | 24/01/2018
20 KB
19
Mẫu Sơ yếu lý lịch
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:04 | 24/01/2018
22 KB
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang