TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.730.764
Hôm qua:842
Hôm nay:106

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Bảng điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:08 | 21/06/2018
15 KB
2
Biên bản mở niêm phong đề thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:00 | 21/06/2018
18 KB
3
Biên bản về việc bàn giao bài thi
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:02 | 21/06/2018
18 KB
4
Biên bản về việc tổ chức thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 16:59 | 21/06/2018
20 KB
5
Biên bản về việc tổ chức thi Tốt nghiệp lớp TCLL CT - HC
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:00 | 21/06/2018
21 KB
6
Biên bản xử lý vi phạm quy chế đối với người tổ chức, quản lý thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:02 | 21/06/2018
19 KB
7
Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi (kiểm tra) đối với học viên
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:01 | 21/06/2018
19 KB
8
Danh sách nộp bài thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:09 | 21/06/2018
17 KB
9
Mẫu 01 đơn xin dự học
Tác giả: TCT. Cập nhật: 16:26 | 26/09/2017
18 KB
10
Mẫu bảng điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:59 | 24/01/2018
19 KB
11
Mẫu báo cáo tình hình học tập và giảng dạy
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:00 | 24/01/2018
40 KB
12
Mẫu Danh sách xét thi hết môn
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:55 | 24/01/2018
18 KB
13
Mẫu Đơn bảo lưu kết quả học tập
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:11 | 24/01/2018
28 KB
14
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:02 | 24/01/2018
31 KB
15
Mẫu Đơn đề nghị học bổ sung kiến thức
Tác giả: TCT. Cập nhật: 08:40 | 28/05/2018
52 KB
16
Mẫu Đơn đề nghị học phụ đạo kiến thức
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:50 | 24/01/2018
20 KB
17
Mẫu Đơn đề nghị phúc tra
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:52 | 24/01/2018
17 KB
18
Mẫu Đơn đề nghị thi lại tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:09 | 24/01/2018
19 KB
19
Mẫu Đơn đề nghị thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:04 | 24/01/2018
18 KB
20
Mẫu Đơn xin nghỉ học
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:08 | 24/01/2018
38 KB
21
Mẫu Đơn xin thi sau
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:00 | 24/01/2018
24 KB
22
Mẫu Phiếu chấm thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:48 | 24/01/2018
18 KB
23
Mẫu Phiếu đăng ký đề tài
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:59 | 24/01/2018
27 KB
24
Mẫu Phiếu học viên
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:21 | 10/04/2019
34 KB
25
Mẫu Phiếu tổng hợp điểm thi hết môn
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:50 | 24/01/2018
23 KB
26
Mẫu Phiếu tổng hợp điểm thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:52 | 24/01/2018
19 KB
27
Mẫu phiếu tự khai của học viên
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:11 | 24/01/2018
20 KB
28
Mẫu Sơ yếu lý lịch
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:04 | 24/01/2018
22 KB
29
Phiếu đề nghị bố trí lịch chấm thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:03 | 21/06/2018
19 KB
30
Phiếu đề nghị chấm lại bài thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:05 | 21/06/2018
20 KB
31
Phiếu điểm dành cho cán bộ chấm thi
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:04 | 21/06/2018
17 KB
32
Phiếu tổng hợp điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:05 | 21/06/2018
18 KB
33
Thông báo về việc phân công chấm lại bài thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:07 | 21/06/2018
18 KB
34
Tờ trình về việc chấm lại bài thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:06 | 21/06/2018
18 KB
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang