Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.592
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tài liệu điện tử

Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Bảng điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:08 | 21/06/2018
15 KB
2
Biên bản họp hội đồng TUYỂN SINH
Tác giả: Phòng QLĐT&NCKH. Cập nhật: 18:01 | 02/08/2022
40 KB
3
Biên bản Họp Hội đồng xét đủ điều kiện thi hết học phần TCLLCT
Tác giả: Phòng QLĐT&NCKH. Cập nhật: 10:04 | 28/06/2022
76 KB
4
Biên bản mở niêm phong đề thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:00 | 21/06/2018
18 KB
5
Biên bản về việc bàn giao bài thi
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:02 | 21/06/2018
18 KB
6
Biên bản về việc tổ chức thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 16:59 | 21/06/2018
20 KB
7
Biên bản về việc tổ chức thi Tốt nghiệp lớp TCLLCT
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:00 | 21/06/2018
18 KB
8
Biên bản xử lý vi phạm quy chế đối với người tổ chức, quản lý thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:02 | 21/06/2018
19 KB
9
Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi (kiểm tra) đối với học viên
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:01 | 21/06/2018
19 KB
10
Danh sách nộp bài thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:09 | 21/06/2018
17 KB
11
Mẫu bảng điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:59 | 24/01/2018
19 KB
12
Mẫu báo cáo tình hình học tập và giảng dạy
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:00 | 24/01/2018
40 KB
13
Mẫu Danh sách xét thi hết môn
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:55 | 24/01/2018
18 KB
14
Mẫu Đơn bảo lưu kết quả học tập
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:11 | 24/01/2018
28 KB
15
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:02 | 24/01/2018
31 KB
16
Mẫu Đơn đề nghị học bổ sung kiến thức
Tác giả: TCT. Cập nhật: 08:40 | 28/05/2018
52 KB
17
Mẫu Đơn đề nghị học phụ đạo kiến thức
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:50 | 24/01/2018
20 KB
18
Mẫu Đơn đề nghị phúc tra
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:52 | 24/01/2018
17 KB
19
Mẫu Đơn đề nghị thi lại tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:09 | 24/01/2018
19 KB
20
Mẫu Đơn đề nghị thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:04 | 24/01/2018
18 KB
21
Mẫu ĐƠN XIN DỰ HỌC chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính...
Tác giả: Phòng QLĐT&NCKH. Cập nhật: 10:30 | 13/06/2022
16 KB
22
Mẫu ĐƠN XIN DỰ HỌC chương trình Trung cấp LLCT
Tác giả: Phòng QLĐT&NCKH. Cập nhật: 10:31 | 13/06/2022
16 KB
23
Mẫu Đơn xin nghỉ học
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:08 | 24/01/2018
38 KB
24
Mẫu Đơn xin thi sau
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:00 | 24/01/2018
24 KB
25
Mẫu Phiếu chấm thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:48 | 24/01/2018
18 KB
26
Mẫu Phiếu đăng ký đề tài
Tác giả: TCT. Cập nhật: 13:59 | 24/01/2018
27 KB
27
Mẫu PHIẾU HỌC VIÊN (Dành cho chương trình Bồi dưỡng CV, CVC...)
Tác giả: Phòng QLĐT&NCKH. Cập nhật: 09:57 | 13/06/2022
34 KB
28
mẫu PHIẾU HỌC VIÊN (Trung cấp lý luận chính trị)
Tác giả: PHÒNG QLĐT&NCKH. Cập nhật: 09:55 | 13/06/2022
34 KB
29
Mẫu Phiếu tổng hợp điểm thi hết môn
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:50 | 24/01/2018
23 KB
30
Mẫu Phiếu tổng hợp điểm thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 10:52 | 24/01/2018
19 KB
31
Mẫu phiếu tự khai của học viên
Tác giả: TCT. Cập nhật: 14:11 | 24/01/2018
20 KB
32
Mẫu QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban coi thi, chấm thi hết học phần TCLLCT
Tác giả: Phòng QLĐT&NCKH. Cập nhật: 10:12 | 13/06/2022
22 KB
33
Mẫu Sơ yếu lý lịch
Tác giả: TCT. Cập nhật: 11:04 | 24/01/2018
22 KB
34
Phiếu đề nghị bố trí lịch chấm thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:03 | 21/06/2018
19 KB
35
Phiếu đề nghị chấm lại bài thi (kiểm tra)
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:05 | 21/06/2018
20 KB
36
Phiếu điểm dành cho cán bộ chấm thi
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:04 | 21/06/2018
17 KB
37
Phiếu tổng hợp điểm
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:05 | 21/06/2018
18 KB
38
Thông báo về việc phân công chấm lại bài thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:07 | 21/06/2018
18 KB
39
Tờ trình về việc chấm lại bài thi tốt nghiệp
Tác giả: TCT. Cập nhật: 17:06 | 21/06/2018
18 KB