TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.154
Hôm qua:562
Hôm nay:429

22:39 | 19/10/2020
Sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền. Đi liền cùng đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng được giao trọng trách giữ những chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước và các cơ quan của Đảng.
14:15 | 05/10/2020
Vận dụng kiến thức thực tiễn là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các bài giảng nói chung và bất cứ môn học khoa học xã hội nào. Đối với các môn học lý luận chính trị và chính trị thực tiễn, điều này càng hết sức cần thiết. Trong chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính, môn học “Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội”...
09:42 | 03/09/2020
Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, tuyên bố trước đồng bào cả nước và toàn thế giới đến nay đã tròn 75 năm. Đó cũng là khoảng thời gian nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khẳng định
14:56 | 11/08/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản hết sức quý báu, đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Việc học tập và rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là vấn đề mang tính lý luận mà còn mang tính thực tiễn sâu sắc trong quá trình xây dựng đất nước “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
14:53 | 11/08/2020
Với vị trí là người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, muốn làm tròn trách nhiệm của một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận, mỗi bài giảng đòi hỏi giảng viên phải đặt ra và đạt được các mục tiêu
10:18 | 07/07/2020
Giáo án điện tử và bài giảng điện tử là những từ ngữ quá quen thuộc với đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, không ít người còn nhầm lẫn, hoặc chưa phân biệt rõ giáo án điện tử và bài giảng điện tử.
08:41 | 17/06/2020
 Thực tế cho thấy rằng, quản lý học viên là một trong những hoạt động quan trọng, mang tính thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở và dự nguồn các chức danh trên
08:33 | 10/06/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập và khẳng định vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Bác nói: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng.
08:26 | 10/06/2020
Nâng cao “tính đảng” của cán bộ đảng viên là câu chuyện không bao giờ cũ. Đây là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ta nói chung, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nói riêng, nhất là trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII.
08:20 | 10/06/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng ta rằng: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công”. Như thế là từ lâu Bác Hồ chúng ta đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, để nhằm làm cho Đảng ta trở thành một khối thống nhất vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.
1
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang