TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.148.276
Hôm qua:1.626
Hôm nay:229

16:47 | 30/12/2022
Theo Mác và Ănghen, con người sống trong xã hội luôn có tiếp xúc với nhau nên tất yếu nảy sinh thi đua, vì thế thi đua là một tất yếu khách quan đồng thời là hoạt động có ý thức của con người. Trong quá trình con người làm việc cùng nhau, do sự tiếp xúc xã hội trong quá trình lao động sản xuất làm nảy sinh hiện tượng thi đua. Trong học thuyết của mình, khi bàn về quá trình tổ chức xã hội, Mác phân tích rất sâu yếu tố thi đua và vai trò của thi đua đối với sự hoàn thiện của mỗi cá nhân và cộng đồng; xem thi đua là động lực để thúc đẩy tính tích cực hoạt động của cá nhân và cộng đồng.
11:55 | 13/12/2022
Lần đầu tiên ở nước ta vấn đề chuyển đổi giới tính được luật hóa tại điều 37 Bộ luật dân sự 2015. Tuy nhiên quy định việc chuyển đổi giới tính trong Bộ luật dân sự 2015 chỉ mang tính nguyên tắc, định hướng. Để tạo hành lang pháp lý cụ thể cho cá nhân thực hiện quyền nhân thân này thì cần phải ban hành các văn bản luật cụ thể hóa việc chuyển đổi giới tính. Bài viết đề cập đến các vấn đề pháp lý khi triển khai thực hiện việc chuyển đổi giới tính trong thực tiễn cuộc sống.

13:43 | 18/11/2022
Nghề nhà giáo luôn được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong xã hội. Thế nhưng, với thực trạng ngày càng nhiều giáo viên phải “dứt áo ra đi” vì nhiều lý do”… mối quan tâm làm gì và làm thế nào để các giáo viên có thể sống được với nghề, yêu quý và tôn trọng nghề đang là câu hỏi nhức nhối cho những người làm chính sách và cả xã hội hiện nay.
13:41 | 18/11/2022
Chỉ ra âm mưu của các thế lực thù địch với những luận điệu xuyên tạc, luận điểm sai trái phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phân tích, khẳng định giá trị bền vững tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
09:46 | 21/09/2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lấp và rèn luyện Đảng ta, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người cảm thông, chia sẻ và dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội của phụ nữ nhằm hướng đến giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện và phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ và tổ chức hội của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
16:30 | 19/09/2022
Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời tính đến nay đã hơn 170 năm nhưng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho các Đảng Cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công. Một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết về đấu tranh giai cấp. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, vận dụng khéo léo, nhuần nhuyễn, sáng tạo học thuyết đấu tranh giai cấp vào hoàn cảnh lịch sử đất nước, đạt được những thắng lợi to lớn, nhất là trong xu thế hội nhập với thế giới ngày nay.
14:20 | 29/08/2022
Xây dựng, phát triển văn hóa, con người ngày càng trở thành vấn đề vô cùng quan trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với dấu ấn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2021 đã khẳng định quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
14:57 | 11/07/2022
Giảng viên trường chính trị mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt bởi là họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức lý luận chính trị, tạo niềm tin về lý tưởng cách mạng, niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…thông qua bài giảng của mình, mà còn là người xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp cho học viên. Vì thế, việc xây dựng hình ảnh không chỉ “đẹp” mà còn “chuẩn” là nhiệm vụ tối quan trọng của giảng viên trường chính trị.
14:56 | 11/07/2022
Sau các đợt dịch bùng phát kể từ năm 2020 đến nay, nhân loại đang chuyển từ tư duy “xoá sạch kẻ giấu mặt thầm lặng”Covid-19 sang vừa “phòng” vừa “chống” vừa “chung sống”. Từ điển Tiếng Việt sẽ phải bổ sung cụm từ “bình thường mới” để diễn đạt trạng thái xã hội sau bùng dịch. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại hầu hết các quốc gia đều đặt ra mục tiêu kép. Khẩu trang và “5K” dần trở thành tập quán sống của cá nhân khi tham gia vào cộng đồng xã hội ở bất kỳ đâu, trong mọi hoạt động. Dịch bệnh đã làm thay đổi cách con người ta sinh hoạt, làm việc và học tập. Hình thức học tập trực tuyến được lựa chọn tại hầu khắp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên thế giới và ở Việt Nam. Hình thức học tập này đã và đang phát huy tác dụng rất lớn trong xã hội, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp và khó đoán định như hiện nay.
09:45 | 28/04/2022
Cách đây tròn 70 năm, tác phẩm Tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh C.B đã được đăng trên Báo Nhân dân số 45, ra ngày 14/2/1952. Tác phẩm này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trên nhiều mặt, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
1
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang