TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.775.583
Hôm qua:519
Hôm nay:455

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
27/06/2022
Thứ 3
28/06/2022
Thứ 4
29/06/2022
Thứ 5
30/06/2022
Thứ 6
01/07/2022
Hội trường B2
Chiều1  
Thi: Nha nuoc va Phap luat
  
2
3
4
5
Hội trường B3
Sáng1   
Thi: Triet hoc
 
2
3
4
5
Hội trường B4
Sáng1 
Thi: Nha nuoc va Phap luat
   
2
3
4
5
Chiều1
Chien luoc an ninh quoc gia
Duong loi, chinh sach doi ngoai
Duong loi, chinh sach doi ngoai
Duong loi, chinh sach doi ngoai
 
2
3
4
5
Hội trường B5
Chiều1
Di nghien cuu thuc te
Di nghien cuu thuc te
Di nghien cuu thuc te
Nhiem vu kinh te co ban cua thoi ky qua do len CNXH...
 
2
3
4
5
Hội trường B6
Sáng1  
Cac nguyen tac to chuc va hoat dong cua Dang Cong san Viet Nam
  
2
3
4
5
Chiều1  
Cac nguyen tac to chuc va hoat dong cua Dang Cong san Viet Nam
  
2
3
4
5
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang