TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:579.892
Hôm qua:1.021
Hôm nay:137

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
18/11/2019
Thứ 3
19/11/2019
Thứ 4
20/11/2019
Thứ 5
21/11/2019
Thứ 6
22/11/2019
Thứ 7
23/11/2019
Hội trường A
Sáng1 
Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 (4t)
    
2
3
4
Hội trường B1
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
Mác-Lênin (1t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
CNXH và con đường đi lên CNXH
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
2  
3  
4  
Chiều1    
Lịch sử Đảng (4t)
(Thi het mon)
 
2
3
4
Tối1
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
  
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Nhà nước (4t)
(Thi het mon)
 
2 
3 
4 
Hội trường B2
Sáng1 
Nghiệp vụ CTĐ (3t)
Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
   
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
2
3
4 
Tối1
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ
  
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng
Nghiệp vụ CTĐ (4t)
Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1 
Quản lý hành chính (4t)
QL cán bộ, công chức ở cơ sở
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
 
Quản lý hành chính (4t)
LL về quản lý hành chính NN
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
 
2 
3 
4 
Hội trường B4
Sáng1   
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
 
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
2
3
4
Chiều1     
Lịch sử Đảng (4t)
Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)
2
3
4
Tối1
Nhiệm vụ địa phương (4t)
(Thi het mon)
     
2
3
4
Hội trường B5
Sáng1
Mác-Lênin (4t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
Mác-Lênin (1t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
Sứ mệnh lịch sử toàn TG của GCCN
 
2   
3   
4   
Chiều1
Mác-Lênin (4t)
KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH
(Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (1t)
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin (4t)
Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH
 
2   
3   
4   
Hội trường B6
Sáng1 
Quản lý hành chính (4t)
QL ngân sách địa phương
(Du le ky niem ngay Nha giao Viet Nam luc 8h30 tai Hoi truong A)
    
2
3
4
Chiều1
Quản lý hành chính (4t)
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
(Duyet van nghe luc 14h00 tai Hoi truong A)
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Quản lý hành chính (1t)
(Tu nghien cuu)
Quản lý hành chính (4t)
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
 
2   
3   
4   
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang