TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.341.953
Hôm qua:792
Hôm nay:745

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
26/07/2021
Thứ 3
27/07/2021
Thứ 4
28/07/2021
Thứ 5
29/07/2021
Thứ 6
30/07/2021
Thứ 7
31/07/2021
Hội trường B1
Sáng1     
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
2
3
4
Chiều1
Quản lý hành chính (4t)
LL về quản lý hành chính NN
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL cán bộ, công chức ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL ngân sách địa phương
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động KT ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
2
3
4
Tối1 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
(HOC TRUC TUYEN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
  
2
3
4
Hội trường B4
Tối1
Quản lý hành chính (4t)
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Quản lý hành chính (4t)
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
  
2
3
4
Hội trường B5
Tối1
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Kỹ năng (4t)
Kỹ năng soạn thảo văn bản
(HOC TRUC TUYEN)
 
2
3
4
Hội trường B6
Sáng1     
Quản lý hành chính (4t)
Quản lý hành chính tư pháp ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
2
3
4
Tối1
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động KT ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL đất đai, địa giới HC và XD ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
Quản lý hành chính (4t)
QL hoạt động VH, GD, Y tế ở cơ sở
(HOC TRUC TUYEN)
 
2
3
4
Hội trường C
Tối1    
KHAI GIANG & THU HO SO (4t)
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang