Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.562.934
Hôm qua:1.471
Hôm nay:662

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu phòng


Năm :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
04/12/2023
Thứ 3
05/12/2023
Thứ 4
06/12/2023
Thứ 5
07/12/2023
Thứ 6
08/12/2023
Thứ 7
09/12/2023
Hội trường B1
Sáng1
KTCT (4t)
Độc quyền trong nền SXHH TBCN và biểu hiện mới hiện nay
KTCT (4t)
Độc quyền trong nền SXHH TBCN và biểu hiện mới hiện nay
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
QĐCNXH (4t)
Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu
QĐCNXH (4t)
Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH
MTTQVN (4t)
(THI HET MON)
2
3
4
Chiều1
MTTQVN (4t)
Hội Nông dân VN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
MTTQVN (4t)
Hội Nông dân VN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
MTTQVN (4t)
MTTQ VN và công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
MTTQVN (4t)
MTTQ VN và công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
MTTQVN (4t)
Hội CBC VN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ TQ
 
2
3
4
Tối1
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
 
NNPLVN (4t)
Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN
 
2
3
4
Hội trường B2
Sáng1
CNDVLS (4t)
Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức xã hội
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
CNDVLS (4t)
Giai cấp và đấu tranh giai cấp
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược an ninh quốc gia
2
3
4
Chiều1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
 
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
 
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
ĐLCSĐ (4t)
Chiến lược an ninh quốc gia
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1  
KTCT (4t)
(THI HET MON)
KTCT (4t)
SX hàng hóa TBCN
KTBT (4t)
Bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong LĐ, QL ở cơ sở
2
3
4
Chiều1    
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
 
2
3
4
Tối1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong LĐ, QL ở cơ sở
 
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
 
2
3
4
Hội trường B4
Sáng1     
ĐLCSĐ (4t)
Phát triển giáo dục – đào tạo, KHCN
2
3
4
Chiều1
CNXHKH (4t)
Cách mạng XHCN
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
CNXHKH (4t)
Cải cách, đổi mới CNXH từ 1991 đến nay
CNXHKH (4t)
Cải cách, đổi mới CNXH từ 1991 đến nay
CNXHKH (4t)
CNXH hiện thực từ 1917 – 1991
 
2
3
4
Tối1
ĐLCSĐ (4t)
Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
 
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
ĐLCSĐ (4t)
Xây dựng, phát triển văn hóa, cong người Việt Nam
 
2
3
4
Hội trường B5
Sáng1
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng phối hợp công tác ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
KNLĐQL (4t)
Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
2
3
4
Tối1
QLHCNN (4t)
Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
QLHCNN (4t)
QL đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở
 
QLHCNN (4t)
QL ngân sách ở địa phương
 
2
3
4
Hội trường B6
Sáng1
Ls.ĐCSVN (4t)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ls.ĐCSVN (4t)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
CNXHKH (4t)
(THI HET MON)
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
KTBT (4t)
Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở hiện nay
2
3
4
Chiều1
Ls.ĐCSVN (4t)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ls.ĐCSVN (4t)
Những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
 
Ls.ĐCSVN (4t)
Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
ÐI NGHIEN CUU THUC TE ÐIA PHUONG (4t)
 
2
3
4
Tối1
KNPTĐP (4t)
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương
KTBT (4t)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
KTBT (4t)
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
KTBT (4t)
Bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
  
2
3
4