TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:366.261
Hôm qua:888
Hôm nay:562

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
18/03/2019
Thứ 3
19/03/2019
Thứ 4
20/03/2019
Thứ 5
21/03/2019
Thứ 6
22/03/2019
Thứ 7
23/03/2019
Hội trường B1
Sáng1    
Nghiệp vụ
(Thi het mon)
Đường lối (4t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
2
3
4
5 
Tối1
Đường lối (4t)
Phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
 
Đường lối (4t)
Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực KT ở VN
Đường lối (4t)
Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở VN
 
2
3
4
Hội trường B2
Sáng1
Mác-Lênin
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin
Ý thức xã hội
Mác-Lênin
Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa
Mác-Lênin (4t)
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
2
3
4
5 
Chiều1
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin
Giai cấp - nhà nước - cách mạng xã hội
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
Mác-Lênin
Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
Mác-Lênin
(Tu nghien cuu)
 
2
3
4
5
Tối1
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
 
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
2
3
4
Hội trường B3
Sáng1
Đường lối
(Tu nghien cuu)
Đường lối
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
Đường lối
(Huong dan on tap)
   
2
3
4
5
Chiều1
Đường lối
XD & PT KT-XH gắn với QP-AN
Đường lối
Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
    
2
3
4
5
Tối1   
Nhà nước
(Thi het mon)
  
2
3
4
5
Hội trường B4
Sáng1
Quản lý hành chính
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
Quản lý hành chính
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
Quản lý hành chính
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
Quản lý hành chính
(Huong dan on tap)
 
TT.HCM
(Thi het mon)
2
3
4
5
Chiều1
Quản lý hành chính
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
Quản lý hành chính
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
Quản lý hành chính
(Tu nghien cuu)
   
2
3
4
5
Tối1
Mác-Lênin
CNXH và con đường đi lên CNXH
Mác-Lênin
CNXH và con đường đi lên CNXH
 
Mác-Lênin
CNXH và con đường đi lên CNXH
Mác-Lênin
Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH
 
2
3
4
5
Hội trường B5
Sáng1 
Đường lối (1t)
(Thi het mon)
Kỹ năng
Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
Kỹ năng
Kỹ năng soạn thảo văn bản
 
2 
3 
4 
5 
Chiều1  
Kỹ năng
Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Kỹ năng
(Tu nghien cuu)
Kỹ năng
Kỹ năng soạn thảo văn bản
 
2
3
4
5
Hội trường B6
Sáng1
Nhà nước
Luật Đất đai
Nhà nước
Luật Hành chính
Nhà nước
Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Nhà nước
(Huong dan on tap)
  
2
3
4
5
Chiều1
Nhà nước
Luật Hôn nhân và Gia đình
Nhà nước
Luật Dân sự
Nhà nước
Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN
   
2
3
4
5
Hội trường Bệnh viện C
Tối1
Quản lý hành chính
Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở
Quản lý hành chính
(Huong dan on tap)
    
2
3
4
5
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang