TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.822.870
Hôm qua:1.144
Hôm nay:1.051

09:31 | 18/12/2017
Trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên, ngoài các buổi giảng lý thuyết, luôn có một thời lượng tương xứng các buổi thảo luận. Các buổi thảo luận chính là nơi mà cả người dạy và người học trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, làm sáng rõ thêm các nội dung được trình bày trong phần lý thuyết hoặc lý luận và làm cho lý luận đi vào thực tế theo đúng quan điểm của Hồ Chí Minh: “thống nhất giữa lí luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin …lý luận mà không liên hệ với thực tế là lý luận suông”(1). Để một buổi thảo luận đạt chất lượng tốt, chúng cần phải hiểu rõ các đối tượng tham gia thảo luận và phương pháp thích hợp nhất để các đối tượng đó tham gia tích cực, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu đề ra.
16:59 | 07/12/2017
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo cán bộ. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong sách Sửa đổi lối làm việc, rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (1). Bởi muốn thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng thì phải có đội ngũ cán bộ làm nòng cốt, mà muốn có đội ngũ cán bộ tốt, ngoài năng lực tự thân, quá trình rèn luyện qua thực tiễn, thì một yêu cầu rất quan trọng là việc đào tạo, bồi dưỡng họ. Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo cán bộ và yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị hiện nay là hết sức quan trọng.
15:38 | 01/11/2017
Phát triển kinh tế phi chính thức - một hướng tạo việc làm cho lao động nhập cư thành phố Đà Nẵng
20:32 | 12/10/2017
Một số vấn đề về công tác tuyên truyền biển, đảo của nước ta hiện nay
20:26 | 09/10/2017
Nhận diện quyền con người, quyền công dân và việc đề cao, tách biệt quyền con người, quyền công dân – điểm mới trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
20:18 | 08/10/2017
Từ bình đẳng giới đến bình đẳng các dân tộc ở Việt Nam, bức tranh có nhiều gam màu sáng
20:14 | 06/10/2017
Viết về chuyên đề năm 2017 – thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
13:49 | 05/10/2017
Đà Nẵng với việc thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
21:56 | 01/10/2017
Lý tưởng cách mạng thanh niên xưa và nay
21:53 | 29/09/2017
Nhìn lại sự kiện lịch sử 5-6-1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
6
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang