TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.883.956
Hôm qua:885
Hôm nay:367

13:49 | 05/10/2017
Đà Nẵng với việc thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
21:56 | 01/10/2017
Lý tưởng cách mạng thanh niên xưa và nay
21:53 | 29/09/2017
Nhìn lại sự kiện lịch sử 5-6-1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
21:41 | 19/09/2017
Đôi điều chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn của giảng viên trẻ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Đà Nẵng
21:35 | 05/09/2017
Nhận thức đúng những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng
21:27 | 31/08/2017
Xây dựng Tổ chức và Đào tạo cán bộ trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
21:02 | 26/08/2017
VIỆC NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
17:34 | 19/08/2017
Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, lợi thế so sánh của sự phát triển kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC). Nhận thức được điều này, Ðảng ta luôn chú trọng chiến lược phát triển con người nói chung, phát triển nguồn nhân lực nói riêng, trong đó phát triển NNLCLC là một trong ba đột phá chiến lược nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.
16:28 | 18/05/2017
Trong buổi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngày 9/9/1969 tại Quảng trường Ba Đình, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đọc Điếu văn tiễn biệt Người.
16:35 | 11/05/2017
Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam có được sự phát triển như ngày hôm nay là do nhiều yếu tố góp phần tạo nên: nguồn lực tài nguyên, con người, cơ chế chính sách, khoa học và công nghệ…
7
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang