TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:984.952
Hôm qua:600
Hôm nay:553

20:26 | 09/10/2017
Nhận diện quyền con người, quyền công dân và việc đề cao, tách biệt quyền con người, quyền công dân – điểm mới trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
20:18 | 08/10/2017
Từ bình đẳng giới đến bình đẳng các dân tộc ở Việt Nam, bức tranh có nhiều gam màu sáng
20:14 | 06/10/2017
Viết về chuyên đề năm 2017 – thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
13:49 | 05/10/2017
Đà Nẵng với việc thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
21:56 | 01/10/2017
Lý tưởng cách mạng thanh niên xưa và nay
21:53 | 29/09/2017
Nhìn lại sự kiện lịch sử 5-6-1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
21:41 | 19/09/2017
Đôi điều chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn của giảng viên trẻ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Đà Nẵng
21:35 | 05/09/2017
Nhận thức đúng những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng
21:27 | 31/08/2017
Xây dựng Tổ chức và Đào tạo cán bộ trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh
21:02 | 26/08/2017
VIỆC NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang