Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.382.875
Hôm qua:1.027
Hôm nay:980

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bài viết chuyên đề

Những Vấn Đề Pháp Lý Đặt Ra Khi Thực Hiện Quy Định Về Chuyển Đổi Giới Tính

11:55 | 13/12/2022 293

Lần đầu tiên ở nước ta vấn đề chuyển đổi giới tính được luật hóa tại điều 37 Bộ luật dân sự 2015. Tuy nhiên quy định việc chuyển đổi giới tính trong Bộ luật dân sự 2015 chỉ mang tính nguyên tắc, định hướng. Để tạo hành lang pháp lý cụ thể cho cá nhân thực hiện quyền nhân thân này thì cần phải ban hành các văn bản luật cụ thể hóa việc chuyển đổi giới tính. Bài viết đề cập đến các vấn đề pháp lý khi triển khai thực hiện việc chuyển đổi giới tính trong thực tiễn cuộc sống.

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ TÌNH TRẠNG GIÁO VIÊN NGHỈ VIỆC

13:43 | 18/11/2022 318

Nghề nhà giáo luôn được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong xã hội. Thế nhưng, với thực trạng ngày càng nhiều giáo viên phải “dứt áo ra đi” vì nhiều lý do”… mối quan tâm làm gì và làm thế nào để các giáo viên có thể sống được với nghề, yêu quý và tôn trọng nghề đang là câu hỏi nhức nhối cho những người làm chính sách và cả xã hội hiện nay.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

13:41 | 18/11/2022 312

Chỉ ra âm mưu của các thế lực thù địch với những luận điệu xuyên tạc, luận điểm sai trái phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phân tích, khẳng định giá trị bền vững tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

09:46 | 21/09/2022 511

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lấp và rèn luyện Đảng ta, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người cảm thông, chia sẻ và dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội của phụ nữ nhằm hướng đến giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện và phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ và tổ chức hội của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GIÁ TRỊ HỌC THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

16:30 | 19/09/2022 1352

Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời tính đến nay đã hơn 170 năm nhưng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho các Đảng Cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công. Một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết về đấu tranh giai cấp. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, vận dụng khéo léo, nhuần nhuyễn, sáng tạo học thuyết đấu tranh giai cấp vào hoàn cảnh lịch sử đất nước, đạt được những thắng lợi to lớn, nhất là trong xu thế hội nhập với thế giới ngày nay.

VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

14:20 | 29/08/2022 624

Xây dựng, phát triển văn hóa, con người ngày càng trở thành vấn đề vô cùng quan trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với dấu ấn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2021 đã khẳng định quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - SỰ CẦN THIẾT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

14:57 | 11/07/2022 577

Giảng viên trường chính trị mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt bởi là họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức lý luận chính trị, tạo niềm tin về lý tưởng cách mạng, niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…thông qua bài giảng của mình, mà còn là người xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp cho học viên. Vì thế, việc xây dựng hình ảnh không chỉ “đẹp” mà còn “chuẩn” là nhiệm vụ tối quan trọng của giảng viên trường chính trị.

NGHỀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI HÌNH THỨC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

14:56 | 11/07/2022 498

Sau các đợt dịch bùng phát kể từ năm 2020 đến nay, nhân loại đang chuyển từ tư duy “xoá sạch kẻ giấu mặt thầm lặng”Covid-19 sang vừa “phòng” vừa “chống” vừa “chung sống”. Từ điển Tiếng Việt sẽ phải bổ sung cụm từ “bình thường mới” để diễn đạt trạng thái xã hội sau bùng dịch. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại hầu hết các quốc gia đều đặt ra mục tiêu kép. Khẩu trang và “5K” dần trở thành tập quán sống của cá nhân khi tham gia vào cộng đồng xã hội ở bất kỳ đâu, trong mọi hoạt động. Dịch bệnh đã làm thay đổi cách con người ta sinh hoạt, làm việc và học tập. Hình thức học tập trực tuyến được lựa chọn tại hầu khắp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên thế giới và ở Việt Nam. Hình thức học tập này đã và đang phát huy tác dụng rất lớn trong xã hội, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp và khó đoán định như hiện nay.

70 NĂM TÁC PHẨM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  – Ý NGHĨA TRONG CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

09:45 | 28/04/2022 739

Cách đây tròn 70 năm, tác phẩm Tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh C.B đã được đăng trên Báo Nhân dân số 45, ra ngày 14/2/1952. Tác phẩm này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trên nhiều mặt, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG .....

14:37 | 06/12/2021 1347

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nhấn mạnh: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>