TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.412.995
Hôm qua:1.025
Hôm nay:120

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC VIÊN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
08:41 | 17/06/2020

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC VIÊN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Tham luận tại Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

-----

Nguyễn Phước Phúc – Bí thư chi bộ

Phòng QLĐT&NCKH

       Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (QLĐT&NCKH) là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Chi bộ lãnh đạo Phòng Đào tạo trước đây và Phòng QLĐT&NCKH hiện nay – thực hiện tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Hiện nay, chi bộ có 5 đảng viên (4 nam, 1 nữ) và 01 quần chúng. Về trình độ chuyên môn: 05 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 1 cử nhân Đại học. Về trình độ lý luận chính trị: 01 đồng chí có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, 04 đồng chí trình độ Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng,

nhiệm kỳ 2020 – 2025

       Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng viên chi bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và nhiệt tình trong công việc; có phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy chế giảng viên, quy chế của Nhà trường và quy định làm việc của Phòng, có ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Phòng. Trong phạm vi tham luận tại Đại hội lần này, chúng tôi xin đề cập đến nội dung: “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng”.

       Thực tế cho thấy rằng, quản lý học viên là một trong những hoạt động quan trọng, mang tính thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở và dự nguồn các chức danh trên. Đây là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, cương vị công tác, sự hiểu biết xã hội và tuổi đời cũng khác nhau. Bên cạnh đó, còn có sự khác nhau về động cơ học tập của mỗi học viên… Từ những đặc điểm nêu trên, công tác quản lý học viên có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là, việc quản lý thời gian lên lớp nghe giảng, tỷ lệ chuyên cần, phương pháp học tập,... một số học viên thực hiện chưa nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả còn thấp.

       Trong những năm qua, thực hiện nghiêm túc các quy định của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Trường đã ban hành các quy chế, quy định có liên quan đến công tác quản lý học viên. Trên cơ sở đó, công tác quản lý học viên trong nhiệm kỳ này, đặc biệt là từ năm 2017 trở lại đây đã thật sự đi vào nề nếp, có sự đồng bộ, chặt chẽ. Việc quản lý học viên hiện nay tại Trường được thực hiện thông qua Tổ Thanh tra giáo dục, Phòng QLĐT&NCKH, chủ nhiệm lớp, đồng thời kết hợp việc lấy dấu vân tay, camera tại Hội trường đã tạo ra sự khách quan, có sự giám sát chặt chẽ nên tạo ra sự tập trung, nghiêm túc trong học tập, sĩ số học viên tham gia luôn đảm bảo trên 90%, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý học viên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Học viên đến lớp nhưng vẫn còn biểu hiện chưa thật sự chú tâm vào việc học, còn tình trạng làm việc riêng, lướt web, nghe điện thoại, ra vào tự do trong giờ học.

- Vẫn còn tình trạng vào lớp muộn và ra về sớm ở các lớp. Cá biệt có số ít học viên đến trường lấy vân tay rồi ra về để giải quyết công việc cơ quan, gia đình.

- Chủ nhiệm lớp chưa nắm đầy đủ các quy định, quy chế liên quan đến quản lý lớp học. Đôi lúc còn nể nang, tạo điều kiện cho học viên dù họ không thực hiện đúng Quy chế, quy định.

- Chuyên viên Phòng QLĐT&NCKH còn lúng túng trong xử lý các vấn đề liên quan đến học vụ cho học viên v.v…

- Công tác thanh tra, kiểm tra của Tổ Thanh tra giáo dục chưa thật sự hiệu quả; - Công tác định hướng tư tưởng cho học viên các lớp tập trung (có chi bộ lớp học) chưa được xem trọng.

          Chính những tồn tại đó gây nên những hạn chế, kéo lùi hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Từ thực tế ở nhà trường và qua tham khảo kinh nghiệm ở một số trường chính trị tỉnh/thành khác, để tăng cường công tác quản lý học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chúng tôi xin đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

       Một là, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cả giảng viên và học viên xây dựng động cơ, thái độ và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy chế đào tạo và các quy định về chuyên môn của nhà trường. Trước hết là quán triệt về mặt tư tưởng để đảng viên, viên chức Nhà trường thống nhất việc nắm bắt các quy định, quy chế hiện hiện hành.

       Hai là, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của tổ Thanh tra giáo dục, nhằm tạo thêm kênh để nắm tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm đặt ra trong công tác quản lý học viên (đặc biệt là các lớp học ngoài Trường).

       Thứ ba, trách nhiệm của chi bộ Phòng QLĐT&NCKH là phải tham mưu cho Đảng uỷ, BGH bố trí viên chức tham gia chủ nhiệm lớp phù hợp, đảm bảo quy định. Đồng thời, cần theo dõi, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

       Chủ nhiệm lớp phải chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý học viên. Muốn vậy, chủ nhiệm lớp phải được tham gia quản lý, điều hành quá trình đào tạo từ khâu xét tuyển sinh, kiểm duyệt hồ sơ, phổ biến chương trình, kế hoạch học tập đến việc quản lý theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của học viên. Hơn ai hết, chủ nhiệm lớp phải nắm đầy đủ, thực hành nhuần nhuyễn các quy định hiện hành (kể cả của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và của Trường). Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp theo dõi tinh thần, thái độ học tập của từng học viên, thường xuyên và kịp thời báo cáo với Hiệu trưởng, Trưởng phòng QLĐT&NCKH và chủ nhiệm lớp về tình hình hoạt động của lớp.

       Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt việc điểm danh, kiểm tra sĩ số lớp bằng vân tay, camera, chủ nhiệm lớp, đồng thời cả giảng viên đứng lớp. Giảng viên khi lên lớp phải điểm danh, nhận xét vào sổ đầu bài qua từng buổi học là rất cần thiết. Đây là cơ sở đối chiếu khi xét thi hết phần học/môn học, tránh sự nhận xét đại khái, chung chung từ khoa chủ quản.

       Năm là, Đảng ủy, BGH nhà trường cần phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị cử cán bộ đi học để quản lý học viên. Định kỳ hoặc khi cần thiết nhà trường gửi phiếu thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên về đơn vị. Đề nghị đơn vị xác định việc đi học là một trong những nhiệm vụ chính của cán bộ, lấy kết quả học tập là tiêu chí bình xét thi đua, xét danh hiệu phấn đấu của đảng viên hàng năm.

       Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tin tưởng rằng với những giải pháp đề ra, Chi bộ Phòng QLĐT&NCKH sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ, BGH, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Phòng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi chung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Từ đó, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn đặt ra./.

Các bản tin trước:
  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:33 | 10/06/2020)
  NÂNG CAO “TÍNH ĐẢNG” CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (08:26 | 10/06/2020)
  XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TA VỚI TINH THẦN ĐOÀN KẾT NỘI BỘ (08:20 | 10/06/2020)
  Một số điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (09:48 | 23/03/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý (10:18 | 07/07/2020)
  GIẢNG DẠY LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ: NÊN HAY KHÔNG? (14:53 | 11/08/2020)
  XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH (14:56 | 11/08/2020)
  Tư tưởng dân chủ, quyền con người, quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập (09:42 | 03/09/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang