Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.985.268
Hôm qua:1.001
Hôm nay:1.312

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bài viết chuyên đề

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên hiện nay

16:29 | 05/12/2023 1833

Tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về việc tu dưỡng, thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên. Người giải thích rõ bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính” để chúng ta hiểu đúng và thực hành hiệu quả hàng ngày.

Lý luận về tích luỹ tư bản của Mác và ý nghĩa đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

14:21 | 27/11/2023 16898

Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác. Học thuyết giá trị thặng dư và học thuyết duy vật lịch sử là hai phát kiến vĩ đại của riêng Mác, nhờ hai phát kiến đó mà chủ nghĩa khoa học từ không tưởng trở thành khoa học.

Tư tưởng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc theo tinh thần đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX

17:28 | 26/10/2023 599

Trong Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX diễn ra năm 2022, tư tưởng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là nội dung thu hút sự chú ý của dư luận thế giới và sự quan tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân Trung Quốc.

Đấu tranh bảo vệ căn cứ K20 trong kháng chiến chống Mỹ (1965-1968)

17:09 | 24/10/2023 254

Từ cuối năm 1964, Quận ủy Quận III quyết định xây dựng khối Đa Mặn thành một “lõm chính trị” lấy mật danh là căn cứ K20. Đây là khu căn cứ với địa hình chủ yếu là đồng ruộng và sông, lạch, có diện tích khoảng 3 km², bao gồm các thôn xóm Đa Phước, Nước Mặn, Mỹ Thị, Bà Đa với khoảng 2000 dân.

Căn cứ lõm Bàu Bính trong kháng chiến chống Mỹ (1971-1972)

10:46 | 23/10/2023 345

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bên cạnh các căn cứ địa cách mạng ở vùng rừng núi, đồng bằng, đô thị, sông rạch còn có loại hình “căn cứ lõm”. Sự ra đời, phát triển của căn cứ Bàu Bính (Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam) trong kháng chiến chống Mỹ chính là minh chứng sinh động về của loại hình căn cứ lõm.

Thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

10:45 | 20/09/2023 271

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 (có hiệu lực ngày 01/7/2023), cơ sở được hiểu là xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động.

Hoàn thiện giải pháp đánh giá viên chức theo quy định mới tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

08:41 | 14/09/2023 340

Đánh giá viên chức là việc chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào các tiêu chí theo quy định để đối chiếu với kết quả hoạt động, làm việc của viên chức nhằm đưa ra những ý kiến, nhận xét đối với quá trình làm việc của viên chức đó.

Một số quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

09:22 | 07/09/2023 564

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

10:50 | 05/09/2023 318

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực của xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Hay nói một cách dễ hiểu đạo đức là cái gốc của con người.

Bàn về phân cấp, phân quyền trong tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

08:25 | 18/08/2023 336

Thẩm quyền giữa cơ quan nhà nước trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương được xác định theo hình thức phân quyền, phân cấp. Vậy, phân quyền, phân cấp là gì? được thực hiện giữa cấp nào với cấp nào?

1 2 3 4 5 6 > >>