TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.413.071
Hôm qua:1.025
Hôm nay:196

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TA VỚI TINH THẦN ĐOÀN KẾT NỘI BỘ
08:20 | 10/06/2020

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TA VỚI TINH THẦN ĐOÀN KẾT NỘI BỘ

       Kính thưa đoàn chủ tịch!

       Kính thưa quý vị đại biểu!

       Kính thưa đại hội!

       Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trình bày trước Đại hội. Trong không khí long trọng và hân hoan này, tôi rất vinh dự được thay mặt cho các Đ/c Đảng viên trong chi bộ Khoa Xây dựng Đảng phát biểu một vài ý kiến của mình về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường với “Tinh thần đoàn kết nội bộ”. Và đề nghị xem xét bổ sung vào văn kiện Đại hội phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII, 2020 – 2025 của Trường.

       Kính thưa đại hội!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng ta rằng: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công”. Như thế là từ lâu Bác Hồ chúng ta đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, để nhằm làm cho Đảng ta trở thành một khối thống nhất vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Như lời Bác dặn: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, gian khó, vượt qua mọi thử thách, để phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó cho chúng ta”. Vì vậy bản thân tôi xin có một vài ý kiến tham gia trong công tác xây dựng Đảng bộ Trường ta với tinh đoàn kết nội bộ như sau:

       Thứ nhất: Chúng ta phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đảng viên. Trường ta là nơi đào tạo, bồi dưỡng lý luận Chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở thì việc thường xuyên bồi dưỡng đạo đức, lối sống giàu tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp, tôn trọng lẫn nhau trong công tác, trong công việc hằng ngày, việc này đối với cán bộ đảng viên là điều đặc biệt hết sức phải quan tâm.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẽ, thương yêu, tôn trọng và đồng cảm của mỗi đảng viên với nhau. Cho nên công tác nắm bắt tư tưởng trong chi bộ, Đảng bộ trường ta có ý nghĩa hết sức đặc biệt quan trọng; nhằm để nâng cao công tác lãnh đạo, là điều kiện tốt nhất tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Điều đặc biệt quan tâm nữa là giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng đây là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta trước hết là trong Đảng bộ trường, mỗi đảng viên của trường là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức.

       Thứ hai: Cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Hiện nay chúng ta đang thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu bên cạnh đó cần phải giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có khuyết điểm, có vi phạm để thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện cho đảng viên.

Lãnh đạo Đảng bộ trường phải mở rộng các hình thức đối thoại, lắng nghe ý kiến, thể hiện rõ trách nhiệm của người lãnh đạo. Đảng bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận một cách thẳng thắn đồng thời công khai minh bạch các vấn đề về chế độ chính sách; quyền lợi, lợi ích chính đáng của đảng viên và người lao động trong nhà trường, đảng viên có quyền được chất vấn trong phạm vi được cho phép của mình; quyền được thông tin đầy đủ, quyền được bảo lưu các ý kiến của Đảng viên như Điều lệ Đảng đã quy định.

Trong Đảng bộ Trường phải luôn luôn chống mọi biểu hiện của sự độc đoán, chuyên quyền, quy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, thiếu khiêm tốn, thiếu trung thực, dẫn đến những biểu hiện ngại “va chạm, nể nang, né tránh” không dám đấu tranh với những việc làm sai trái, những quan điểm sai trái, mà a dua theo kiểu đám đông; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám can ngăn vì sợ trù dập.

       Thứ ba: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đối với cán bộ, đảng viên phải là thực sự chất lượng, không làm hình thức, qua loa, chiếu lệ, định kỳ.

Kiểm tra, giám sát ở dây phải là vừa phê bình, vừa giáo dục để Đảng viên cùng tiến bộ; không được thông qua kiểm tra, giám sát để nâng quan điểm rồi trù dập những Đảng viên có quan điểm và việc làm chưa đúng. Đây là điều chúng ta cần phải hết sức tránh.

Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Là vì; kiểm tra là giúp chúng ta kịp thời phát hiện những sai trái để ngăn ngừa kịp thời những sai trái đó. Những sai trái mà không ngăn chặn kịp thời thì dễ dẫn đến những biểu hiện của sự mất đoàn kết nội bộ. Kiểm tra ở đây là chúng ta không ngừng vun đắp cho tinh thần thương yêu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ ta.

       Thứ tư: Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Đoàn kết là sức mạnh, vì vậy, Đảng bộ phải luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ ta hiện nay, một điều cần phải quan tâm nữa là phải thực hành dân chủ rộng rãi, phải thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải thật sự như lời dạy của Bác Hồ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong thực thi công việc của mình.

Trong việc xây dựng Đảng bộ trường ta trong sạch, vững mạnh, người lãnh đạo phải thật sự mẫu mực về đoàn kết; biết thông cảm, biết lắng nghe, biết chia sẻ, … phải thật sự công tâm, khách quan, trong việc xử lý hài hòa những lợi ích của Đảng viên và người lao động, làm như vậy mới có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ.

       Kính thưa đại hội!

Trên đây là một vài ý kiến phát biểu của tôi về công tác xây dựng đảng với “Tinh thần đoàn kết nội bộ” trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong Đảng bộ góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng trong sạch vững mạnh.

Cuối cùng tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Các bản tin trước:
  Một số điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (09:48 | 23/03/2020)
  Đổi mới phương thức truyền tải Nghị quyết của Đảng trong tình hình hiện nay. (10:51 | 12/02/2020)
  NHÂN KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM LẠI BÀN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG HIỆN NAY (15:12 | 20/12/2019)
  NHỮNG KHÓ KHĂN PHỔ BIẾN NHẤT KHI TIẾN HÀNH MỘT GIỜ THẢO LUẬN TRÊN LỚP (14:02 | 09/10/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  NÂNG CAO “TÍNH ĐẢNG” CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (08:26 | 10/06/2020)
  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:33 | 10/06/2020)
  NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC VIÊN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:41 | 17/06/2020)
  SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý (10:18 | 07/07/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang