TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.516.157
Hôm qua:1.189
Hôm nay:518

15:06 | 07/12/2021
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về Kế hoạch công tác năm 2021, được sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường, sáng ngày 03/12/2021, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi báo cáo thông tin khoa học: Tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn thành phố hiện nay do ThS. Thái Huy Đức – Giảng viên khoa Nhà nước pháp luật thực hiện và Báo cáo tác phẩm “Quân vương” của tác giả Niccolò Machiavelli do ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở thực hiện.
14:37 | 06/12/2021
Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nhấn mạnh: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
14:50 | 07/12/2021
Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã xây dựng Đề cương văn hóa (năm 1943) - văn bản không chỉ thể hiện quan điểm, mà có vai trò là cương lĩnh, định hướng phát triển văn hóa.
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang