Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.680.480
Hôm qua:800
Hôm nay:753

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tin nổi bật

Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

22:29 | 01/02/2024 136

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, 3/2/1930 - 3/2/2024.

Tin tức - Sự kiện

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

10:29 | 25/01/2024 84

Sáng ngày 24/01/2024, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024”.

Công tác đào tạo gắn với thực tiễn cuộc sống tạo nên nhiều hiệu quả tích cực

07:16 | 10/01/2024 134

Thực hiện chủ trương công tác đào tạo ngày càng gắn liền với cuộc sống, giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra, trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã mời các báo cáo viên là những đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trực tiếp báo cáo cho các học viên tại các lớp học.

Đảng ủy

Ðảng ủy Trường Chính chính trị thành phố Ðà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

18:36 | 12/01/2024 137

Sáng ngày 11/01/2023, Đảng uỷ Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ và phổ biến, triển khai Chuyên đề năm 2024 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

Hướng dẫn số 28-HD/BTGĐUK ngày 18/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền Chương trình hành động số 31-CTr/TU

18:26 | 17/08/2023 197

Hướng dẫn số 28-HD/BTGĐUK ngày 18/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 15/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về "tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

11:08 | 09/10/2023 177

Mục đích cao nhất, có tính chiến lược của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng chính là nhằm làm cho Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam xa rời, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu - Trao đổi

Nhận diện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng và những giải pháp đấu tranh, phản bác của cán bộ, đảng viên hiện nay

10:31 | 21/12/2023 86

Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước những nguy cơ, thách thức hết sức to lớn, trong đó có nguy cơ “DBHB” với nhiều thủ đoạn, nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Bài viết đề cập đến việc nhận diện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng và các giải pháp đấu tranh, phản bác của cán bộ đảng viên.

Bài viết chuyên đề

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên hiện nay

16:29 | 05/12/2023 401

Tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về việc tu dưỡng, thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên. Người giải thích rõ bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính” để chúng ta hiểu đúng và thực hành hiệu quả hàng ngày.

Lý luận về tích luỹ tư bản của Mác và ý nghĩa đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

14:21 | 27/11/2023 918

Triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác. Học thuyết giá trị thặng dư và học thuyết duy vật lịch sử là hai phát kiến vĩ đại của riêng Mác, nhờ hai phát kiến đó mà chủ nghĩa khoa học từ không tưởng trở thành khoa học.

Giới thiệu sách, tác phẩm

“Thuật ngữ lý luận chính trị” – Một cuốn sách bổ ích cho giới hành chính công

11:14 | 14/01/2024 130

TS. Nguyễn Đình Thuận – Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng vừa cho ra đời tập sách “Thuật ngữ Lý luận chính trị” một công trình nghiên cứu công phu, rất đáng đọc, là tài liệu tra cứu, tham khảo cho mọi thành phần bạn đọc, nhất là những ai đang trực tiếp tham gia vào hệ thống hành chính công. Sách in khổ 16x24, 476 trang, in 800 cuốn, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật ấn hành.

Tác phẩm: Quân vương

08:54 | 18/09/2023 249

Quân vương là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ chính trị gia và lãnh đạo trên thế giới. Tác phẩm đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đảng bộ Đà Nẵng

Tin đọc nhiều