TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:669.635
Hôm qua:863
Hôm nay:269

10:51 | 12/02/2020
Hoạch định chủ trương, đường lối và truyền tải chủ trương, đường lối trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là một trong các phương thức để Đảng lãnh đạo. Các văn bản, nghị quyết là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đảng, được phổ biến đến toàn thể đảng viên, đến từng chi bộ, Đảng bộ, và từng bước được hiện thực hóa trong đời sống xã hội. Đây là yêu cầu có tính bắt buộc để Đảng tồn tại và phát triển.
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang