TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.558.423
Hôm qua:470
Hôm nay:37

17:54 | 07/01/2022
Sáng ngày 04/01/2022, Đảng ủy Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số qui định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy chi bộ Khoa, Phòng cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ. TS. Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy và Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí thư chi bộ khoa Lý luận cơ sở, trực tiếp báo cáo các nội dung tại Hội nghị.
14:37 | 06/12/2021
Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nhấn mạnh: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
14:50 | 07/12/2021
Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã xây dựng Đề cương văn hóa (năm 1943) - văn bản không chỉ thể hiện quan điểm, mà có vai trò là cương lĩnh, định hướng phát triển văn hóa.
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang