Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.669
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Đào tạo

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

15:01 | 14/05/2024 371

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trường Chính trị thành phố tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng chuyên viên; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và các lớp bồi dưỡng khác.

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

14:49 | 01/02/2023 1578

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, Trường Chính trị thành phố tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và các lớp bồi dưỡng khác.

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

10:38 | 21/03/2022 2303

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, Trường Chính trị thành phố tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

17:35 | 21/08/2020 2128

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

17:31 | 21/08/2020 1443

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

QUYẾT ĐỊNH: SỐ 4874-QQĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17:20 | 21/08/2020 1107

QUYẾT ĐỊNH: SỐ 4874-QQĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QUYẾT ĐỊNH: Số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 về Ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17:10 | 21/08/2020 899

QUYẾT ĐỊNH: Số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 về Ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương