Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.876
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Đào tạo

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

10:38 | 21/03/2022 2304

I. LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Đối tượng dự tuyển: Thực hiện theo Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQGHCM ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Nam từ 35 tuổi trở lên, nữ từ 33 tuổi trở lên.

    2. Thời gian: Tối thiểu 12 tháng.

   3. Hình thức đào tạo: Học ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

   Tùy vào điều kiện cụ thể, nhà trường sẽ tổ chức lớp học trực tiếp hoặc trực tuyến.

   II. LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

   1. Đối tượng:

* Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

* Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

   2. Thời gian: 08 tuần.

   3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến, học ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

    III. LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

   1. Đối tượng

   Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

   2. Thời gian: 04 tuần.

   3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến, học ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

   Kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp trên lập và gửi danh sách về Trường Chính trị để tiến hành tổ chức lớp học.

   Danh sách gửi về địa chỉ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, số 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0236.3987444 hoặc 0886420222 (ThS. Võ Văn Khoa – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học)./Images/News/files/IMG_6998(1).JPG

/Images/News/files/IMG_6999(1).JPG

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: