TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.148.383
Hôm qua:1.626
Hôm nay:336

CÔNG VĂN: Số 2319/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng " Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2019 08:41 | 20/08/2019
QUY ĐỊNH: Số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương11:06 | 23/11/2018
QUYẾT ĐỊNH: Số 141-QĐ/TCT ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (kèm theo quy chế)14:21 | 13/06/2018
HƯỚNG DẪN: Số 02-HD/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2018 viết khoá luận tốt nghiệp, tiểu luận tình huống của học viên Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng10:46 | 12/06/2018
CÔNG VĂN: Số 716-CV/VPTU ngày 12 tháng 12 năm 2017 Về việc thanh toán chế độ đào tạo11:03 | 25/12/2017
HƯỚNG DẪN: Số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/3/2011 xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư trung ương Đảng (khoá X)14:11 | 30/10/2017
NGHỊ ĐỊNH: Số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức13:55 | 30/10/2017
QUY ĐỊNH: Số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp09:03 | 30/10/2017
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang