TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:541.506
Hôm qua:755
Hôm nay:842

Đà Nẵng với việc thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao13:49 | 05/10/2017
Lý tưởng cách mạng thanh niên xưa và nay21:56 | 01/10/2017
Nhìn lại sự kiện lịch sử 5-6-1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước21:53 | 29/09/2017
Đôi điều chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn của giảng viên trẻ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Đà Nẵng21:41 | 19/09/2017
Nhận thức đúng những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng21:35 | 05/09/2017
Xây dựng Tổ chức và Đào tạo cán bộ trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh21:27 | 31/08/2017
Việc Nghiên cứu, Giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh hiện nay - Những thuận lợi - Khó khăn21:02 | 26/08/2017
Đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong những nhân tố làm nên thương hiệu Đà Nẵng17:34 | 19/08/2017
Trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước16:28 | 18/05/2017
Lương Định Của - Nhà Nông học yêu nước, thương dân16:35 | 11/05/2017
Phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong Cách mạng miền Nam 1954-1975 của Đảng16:40 | 28/04/2017
Tự học tập suốt đời là nhu cầu của cá nhân và xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay16:42 | 31/03/2017
Thông điệp thôi thúc chúng ta hành động 09:39 | 15/02/2017
Đà Nẵng - thành phố tình người!17:13 | 22/12/2015
Nhớ về anh: Nguyễn Văn Trỗi09:05 | 20/10/2015
Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám13:31 | 31/08/2015
Công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10:58 | 26/06/2015
Vai trò của căn cứ địa cách mạng ở Quảng Nam – Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)16:45 | 11/05/2015
"Đội quân tóc dài" với Cách mạng miền Nam16:28 | 22/04/2015
Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới09:09 | 25/06/2014
2
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang