TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.686
Hôm qua:610
Hôm nay:563

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2023
14:49 | 01/02/2023

I. LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Đối tượng dự tuyển: Thực hiện theo Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQGHCM ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Nam từ 35 tuổi trở lên, nữ từ 33 tuổi trở lên.

    2. Thời gian: Tối thiểu 12 tháng.

   3. Hình thức đào tạo: Học ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

   Tùy vào điều kiện cụ thể, nhà trường sẽ tổ chức lớp học trực tiếp hoặc trực tuyến.

   II. LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

   1. Đối tượng:

* Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

* Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

   2. Thời gian: 08 tuần.

   3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến và trực tiếp (học ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần); tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

    III. LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

   1. Đối tượng

   Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

   2. Thời gian: 04 tuần.

   3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến và trực tiếp (học ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần); tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

   Kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp trên lập và gửi danh sách về Trường Chính trị để tiến hành tổ chức lớp học.

   Danh sách gửi về địa chỉ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, số 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0236.3987444 hoặc 0886420222 (ThS. Võ Văn Khoa – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học).

Link xem chi tiết Thông báo chiêu sinh ► /Images/News/files/TB%2002%20Thong%20bao%20chieu%20sinh.pdf

 

Các bản tin trước:
  THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022 (10:38 | 21/03/2022)
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (17:35 | 21/08/2020)
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (17:31 | 21/08/2020)
  QUYẾT ĐỊNH: SỐ 4874-QQĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (17:20 | 21/08/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang