TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.740
Hôm qua:610
Hôm nay:563

QUYẾT ĐỊNH: SỐ 4874-QQĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
17:20 | 21/08/2020

** Tài liệu đính kèm: QUYẾT ĐỊNH: SỐ 4874-QQĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các bản tin trước:
  QUYẾT ĐỊNH: Số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 về Ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (17:10 | 21/08/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (17:31 | 21/08/2020)
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (17:35 | 21/08/2020)
  THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022 (10:38 | 21/03/2022)
  THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2023 (14:49 | 01/02/2023)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang