TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.455.080
Hôm qua:1.043
Hôm nay:1.165

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên
17:31 | 21/08/2020

** Tài liệu đính kèm: Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

** Tài liệu đính kèm: Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Các bản tin trước:
  QUYẾT ĐỊNH: SỐ 4874-QQĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (17:20 | 21/08/2020)
  QUYẾT ĐỊNH: Số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 về Ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (17:10 | 21/08/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (17:35 | 21/08/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang