TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.731.128
Hôm qua:842
Hôm nay:470

BÁO CÁO TÁC PHẨM THÁNG 9 NĂM 2020
09:40 | 14/10/2020

     Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TCT ngày 20 tháng 02 năm 2020 về hoạt động khoa học, giảng dạy của giảng viên năm 2020 và được sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường, trong các ngày 05/10/2020 và ngày 06/20/2020, Trường Chính trị thành phố đã tổ chức buổi báo cáo tác phẩm: “Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” của tác giả: TS. Trần Ngọc Ngoạn, do đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh – Giảng viên khoa Xây dựng Đảng thực hiện và tác phẩm Bút ký triết học của Lênin do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở thực hiện.

Toàn cảnh buổi báo cáo tác phẩm “Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam

     Tham dự buổi báo cáo tác phẩm, về phía lãnh đạo Nhà trường có đồng chí TS. Trần Thúy Hiền – Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trưởng, phó khoa phòng và toàn thể giảng viên, viên chức nhà trường. Đồng chủ trì 02 buổi báo cáo gồm có đồng chí ThS. Nguyễn Văn Thủy – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng; ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng khoa Lý luận cơ sở.

     Đối với tác phẩm “Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” của tác giả Trần Ngọc Ngoạn. Với gần 90 phút báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh đã khái quát và làm rõ thêm những nội dung tác phẩm xoay quanh: Lý luận về tăng trưởng xanh, chính sách tăng trưởng xanh của một số quốc gia; giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách tăng trưởng xanh ở Việt Nam, v.v…

     Tăng trưởng xanh là nội dung trọng tâm trong phát triển bền vững. Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không làm ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Đặc biệt, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định: Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu…

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở trình bày nội dung tác phẩm Bút ký triết học

     Đối với tác phẩm Bút ký triết học của Lênin, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã khái quát làm rõ những nội dung cơ bản của tác phẩm: Hoàn cảnh ra đời, kết cấu tác phẩm; Những nội dung cơ bản của tác phẩm và ý nghĩa của tác phẩm. Bút ký triết học là một trong các tác phẩm kinh điển triết học Mác – Lênin, được viết dưới dạng bút ký, những bản ghi chép, không theo trình tự nhất định, tuy không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, song nó có ý nghĩa lý luận và chính trị hết sức to lớn và là nền tảng lý luận của một giai đoạn phát triển tư tưởng triết học mácxít - giai đoạn Lênin. Nội dung của Bút ký triết học là phép biện chứng duy vật, những quy luật và những phạm trù cơ bản của nó, lịch sử hình thành và ý nghĩa của chúng đối với các khoa học xã hội và khoa học tự nhiên...

     Đồng chí ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng khoa Lý luận cơ sở, chủ trì buổi báo cáo cùng các đồng chí tham gia đã tập trung thảo luận, góp thêm ý kiến về các vấn đề trong học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó tập trung phân tích làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển; sự cần thiết phải nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin trong tình hình hiện nay; phân tích đánh giá thực trạng chất lượng nghiên cứu, học tập và vận dụng các quan điểm, học thuyết của các nhà kinh điển và việc giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

     Đồng chí TS. Trần Thúy Hiền – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần cố gắng, nỗ lực của các giảng viên. Sự thành công của các buổi báo cáo góp phần tạo ra một diễn đàn khoa học thực sự, giúp các giảng viên, viên chức nắm vững hơn về mặt lý luận cũng như tự trau dồi kiến thức phục vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, các tác giả cần lưu ý, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa để thấy những giá trị sâu sắc của các tác phẩm và vận dụng những nội dung vào trong bài giảng một cách hiệu quả nhất./.

Tin bài: Nguyễn Thị Lành – Phòng QLĐT&NCKH

Ảnh Võ Văn Khoa

 

Các bản tin trước:
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 2, năm 2020 (09:36 | 14/10/2020)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 2 năm 2020 (16:36 | 28/09/2020)
  Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K35D (09:45 | 26/09/2020)
  Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề: “Kỹ năng vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài giảng thuộc môn học Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội” (08:37 | 25/09/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính K35E (11:12 | 30/10/2020)
  THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NĂM 2021 (09:26 | 17/11/2020)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, năm 2020 (08:33 | 18/11/2020)
  Bế giảng lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (08:37 | 18/11/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang