TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.730.815
Hôm qua:842
Hôm nay:157

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính K35E
11:12 | 30/10/2020

     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020, Trường Chính trị tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp chính trị - hành chính khóa 35E (hệ không tập trung) dành cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh tạị buổi lễ Khai giảng

     Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí TS. Trần Thúy Hiền – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Lê Thị Kim Lan - Chuyên viên phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể 69 học viên của lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K35E

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phước Phúc – Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phổ biến nội quy lớp học

     Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K35E dự kiến học trong thời gian gần 12 tháng từ 10/2020 đến cuối tháng 10/2021, thực hiện theo Quy chế Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ảnh: Đồng chí Trần Thúy Hiền  - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

     Tham gia khóa học, học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản, bao gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nững vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và Quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở;… Bên cạnh đó, khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị trong thời kỳ mới.

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí TS. Trần Thúy Hiền – Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng 69 học viên tham dự lớp học. Đồng chí nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên nhà trường luôn làm tốt công tác giảng dạy, theo phương châm đổi mới phương pháp giảng dạy để các học viên dễ tiếp thu, nhận thức tốt về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đồng thời đề nghị học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, tích cực trao đổi, thảo luận, bảo đảm kỷ luật lớp học nhằm đạt chất lượng học tập cao nhất.

 

Tin bài : Nguyễn Thị Lành – Phòng QLĐT&NCKH

Ảnh:Lê Hào

 

Các bản tin trước:
  BÁO CÁO TÁC PHẨM THÁNG 9 NĂM 2020 (09:40 | 14/10/2020)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 2, năm 2020 (09:36 | 14/10/2020)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 2 năm 2020 (16:36 | 28/09/2020)
  Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K35D (09:45 | 26/09/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NĂM 2021 (09:26 | 17/11/2020)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, năm 2020 (08:33 | 18/11/2020)
  Bế giảng lớp Bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (08:37 | 18/11/2020)
  Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K34H (08:41 | 18/11/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang