Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.902.945
Hôm qua:656
Hôm nay:186

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thời khóa biểu phòng Hội trường B5


Năm :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
Thứ 4
24/04/2024
Thứ 5
25/04/2024
Thứ 6
26/04/2024
Sáng1
Triết học (4t)
Triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội
Triết học (4t)
CNDV mác-xít – TGQ khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thực
Triết học (4t)
Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
Triết học (4t)
Các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng
 
2
3
4
Chiều1
CNXH (4t)
Những mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
TTHCM (4t)
TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
 
2
3
4