Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.779.245
Hôm qua:1.456
Hôm nay:124

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Hướng dẫn sinh viên


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ
EduAca

I. TÀI KHOẢN

Mỗi học viên sử dụng hệ thống cần phải có một tài khoản để đăng nhập, tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu.

- Tên tài khoản chính là mã số học viên (ví dụ TC1801003,CV1801005...) để biết tên tài khoản, học viên chọn mục Tra cứu học viên trên menu ngang và làm theo hướng dẫn như hình sau.

- Mật khẩu mặc định được thiết lập dựa vào ngày sinh, chẳng hạn sinh viên sinh ngày 18/05/1996 sẽ có mật khẩu là 18051996 (độ dài 8).


Lưu ý: Nếu có bất kỳ vấn đề gì về tài khoản và không thể đăng nhập được, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo - Khảo thí để được trợ giúp.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đăng nhập hệ thống

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu, chọn mục học viên và nhắp vào nút Đăng nhập để đăng nhập hệ thống.

- Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống bắt buộc người sử dụng phải đổi mật khẩu trước khi sử dụng, mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

Lưu ý: học viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai, những sai sót thông tin trong những trường hợp như vậy học viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Đăng xuất hệ thống

Sau khi đã đăng nhập, học viên phải đăng xuất hệ thống trước khi ngừng sử dụng. Việc không đăng xuất có thể bị người khác đăng nhập vào chính tài khoản của mình và làm sai sót thông tin.

3. Đổi mật khẩu

Khi học viên có nhu cầu đổi mật khẩu, vào Hệ thống → chọn Đổi mật khẩu và thực hiện như hướng dẫn.

Lưu ý: Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ và có độ dài tối thiểu 6 ký tự, khi đổi mật khẩu học viên nên tắt chế độ gõ tiếng Việt.

4. Xem thông báo lớp

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thông báo dành riêng cho lớp mà học viên đang học. Mặc định chỉ 10 thông báo mới nhất được hiển thị, nếu muốn hiển thị tất cả chọn mục Hiển thị tất cả.

5. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Để xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, vào Thông tin → chọn mục Cá nhân, sửa thông tin và nhắp nút Cập nhật. Hệ thống chỉ cho phép học viên sửa 4 thông tin Hộ khẩu, Địa chỉ, Điện thoại, Email.

6. Xem thời khóa biểu

Thời khóa biểu được hiển thị theo từng học kỳ và từng tuần. Để xem vào Thông tin → chọn mục Thời khóa biểu. Có thể nhắp vào phòng để xem thời khóa biểu phòng hoặc nhắp vào giảng viên để xem thông tin giảng viên.

7. Xem kết quả học tập

Để xem kết quả học tập, vào Thông tin → chọn Kết quả học tập.

 

Chúc thành công!