Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.603
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Hướng dẫn giáo viên


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ
EduAca

I. TÀI KHOẢN

Mỗi giảng viên sử dụng hệ thống cần phải có một tài khoản để đăng nhập, tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu.

- Tên tài khoản chính là mã số giảng viên, để biết tên tài khoản liên hệ Phòng Đào tạo. ( ví dụ: tên giảng viên là Nguyễn Văn Anh thì tên tài khoản sẽ là nvanh)

- Mật khẩu mặc định được thiết lập là 123456. (Lưu ý sau khi đăng nhập vào lần đầu thì phải đổi mật khẩu xem hướng dẫn bên dưới)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đăng nhập hệ thống

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu, chọn mục Giảng viên và nhắp vào nút Đăng nhập để đăng nhập hệ thống.

- Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống bắt buộc người sử dụng phải đổi mật khẩu trước khi sử dụng, mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ vấn đề gì về tài khoản và không thể đăng nhập được, giảng viên liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị để được trợ giúp.

2. Đăng xuất hệ thống

Sau khi đã đăng nhập, giảng viên phải đăng xuất hệ thống trước khi ngừng sử dụng. Việc không đăng xuất có thể bị người khác đăng nhập vào chính tài khoản của mình và làm sai sót thông tin.

3. Đổi mật khẩu

Khi giảng viên có nhu cầu đổi mật khẩu, vào Hệ thống → chọn Đổi mật khẩu và thực hiện như hướng dẫn.

Lưu ý: Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ và có độ dài tối thiểu 6 ký tự, khi đổi mật khẩu giảng viên nên tắt chế độ gõ tiếng Việt.

 

Chúc thành công!