Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.818.573
Hôm qua:892
Hôm nay:845

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học “Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

14:58 | 20/12/2023 209

Lưu Thị Tươi
Trưởng khoa NN và PL

Chiều ngày 19/12/2023, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Tuyên giáo thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố”. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố và đồng chí Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố đồng chủ trì Hội thảo. 

Đại biểu tham dự Hội thảo có TS. Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đại 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và gần 90 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên đến từ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

PGS.TS. Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 phát biểu tại Hội thảo

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung vào các nội dung sau đây: 

- Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng giữa các cơ quan nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; công tác phối hợp, chia sẻ, xử lý thông tin từ Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đến Ban Chỉ đạo 35 cấp cơ sở.

- Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

- Phương pháp, kỹ năng viết tin, bài chuyên luận đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Vấn đề xây dựng lực lượng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, của đội ngũ cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo 35 toàn thành phố tham gia viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

- Các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kỹ năng viết tin, bài chuyên luận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh trên cơ sở các tham luận và ý kiến đánh giá thực trạng công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố hiện nay, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp: đổi mới nội dung, phương thức phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng giữa các cơ quan nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tham gia viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng bằng thông tin chính thống của hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình toàn thành phố./.

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: