Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.563.086
Hôm qua:1.471
Hôm nay:814

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Đảng ủy

Hướng dẫn số 28-HD/BTGĐUK ngày 18/7/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền Chương trình hành động số 31-CTr/TU

18:26 | 17/08/2023 119

/Images/News/files/HD%20so%20%2028%20%20tuyen%20truyen%20CTHD%20so%2031%20cua%20BCH%20DBTP%20ve%20thuc%20hien%20Nghi%20quyet%20so%2028%20-ban%20hanh%20ngay%2018_8_2023-_signed(1).pdf