Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.985.275
Hôm qua:1.001
Hôm nay:1.312

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Nghiên cứu - Trao đổi

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ, THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

11:45 | 03/05/2024 153

Cách đây 70 năm, chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra và thắng lợi. Chiến thắng này thực sự là một điển hình xuất sắc của nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Ở đó, tinh thần yêu nước được nâng lên thành chủ nghĩa yêu nước. Bài viết góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nhất là cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay.

Nhận diện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng và những giải pháp đấu tranh, phản bác của cán bộ, đảng viên hiện nay

10:31 | 21/12/2023 209

Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước những nguy cơ, thách thức hết sức to lớn, trong đó có nguy cơ “DBHB” với nhiều thủ đoạn, nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Bài viết đề cập đến việc nhận diện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng và các giải pháp đấu tranh, phản bác của cán bộ đảng viên.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10:29 | 07/12/2023 170

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị cần coi việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng nhất trong các nhiệm vụ chính trị của Trường.

Một số điểm mới trong Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

09:01 | 18/09/2023 261

Ngày 11-7-2023, Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Vấn đề an ninh phi truyền thống và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc ứng phó với những tác động ở Việt Nam hiện nay

14:03 | 15/08/2023 7736

An ninh phi truyền thống là vấn đề xuất hiện từ đầu thế kỷ XXI nhằm biểu thị sự biến đổi mới trong môi trường an ninh quốc tế. An ninh phi truyền thống ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

18:40 | 03/08/2023 216

Tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng và có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Giải quyết tốt vấn đề tôn giáo sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia và toàn nhân loại.

Tư tưởng “chính phủ đảm bảo hoà bình và phồn vinh cho dân chúng” trong bàn về khế ước xã hội của Jean Jacques Rousseau và “chính phủ kiến tạo, liêm chính, vì nhân dân phục vụ” ở Việt Nam

08:59 | 09/08/2022 843

Bàn về khế ước xã hội là tác phẩm thể hiện tư tưởng chính trị của Jean Jacques Rousseau - một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Pháp thế kỷ XVIII. Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của tác phẩm với tư tưởng“Chính phủ đảm bảo hoà bình và phồn vinh cho dân chúng”.

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

14:50 | 07/12/2021 1020

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã xây dựng Đề cương văn hóa (năm 1943) - văn bản không chỉ thể hiện quan điểm, mà có vai trò là cương lĩnh, định hướng phát triển văn hóa.

Xây dựng chính quyền địa phương theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

15:06 | 27/10/2021 3127

Chính quyền địa phương là một bộ phận hữu cơ hợp thành của bộ máy nhà nước được tổ chức ở các đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi lãnh thổ địa phương theo quy định của pháp luật. Từ năm 1945 đến nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc tổ chức xây dựng chính quyền địa phương.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

17:53 | 26/05/2021 1142

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

1 2 3 4 5 6 > >>