Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.814
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Đào tạo

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

15:01 | 14/05/2024 371

I. LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Đối tượng dự tuyển: Thực hiện theo Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQGHCM ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Nam từ 35 tuổi trở lên, nữ từ 33 tuổi trở lên.

2. Thời gian: Tối thiểu 12 tháng.

3. Hình thức đào tạo: Học ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7 hằng tuần tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

II. LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1. Đối tượng: Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

2. Thời gian: 08 tuần.

3. Hình thức bồi dưỡng: Học các buổi tối ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần; tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

III. LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

1. Đối tượng

Đối tượng được tham gia học theo đúng tiêu chuẩn quy định theo Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

2. Thời gian: 03 tuần.

3. Hình thức bồi dưỡng: Học các buổi tối ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần; tại địa điểm 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp trên lập và gửi danh sách về Trường Chính trị để tiến hành tổ chức lớp học.

Danh sách gửi về địa chỉ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, số 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0886.420.222 (ThS. Võ Văn Khoa – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học).

Link xem chi tiết Thông báo chiêu sinh /Images/News/files/TB%2004%20Thong%20bao%20chieu%20sinh%20nam%202024_TCT_signed_signed.pdf

Các bản tin trước: