Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.985.271
Hôm qua:1.001
Hôm nay:1.312

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Thông báo

Thư mời các đơn vị thẩm định giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê.

10:03 | 16/08/2023 414

Căn cứ tình hình sử dụng tài sản công tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1929/UBND-STC ngày 05/6/2020;

Hiện nay, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đang lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê. Để có cơ sở xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản[1], Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng mời các đơn vị thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không có nhu cầu tham gia./.

 

[1] Chi tiết danh mục tài sản dự kiến khai thác theo phụ lục đính kèm

 

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: