Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.939.676
Hôm qua:1.172
Hôm nay:1.125

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Bài viết chuyên đề

Lý tưởng cách mạng thanh niên xưa và nay

21:56 | 01/10/2017 42047

LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG THANH NIÊN XƯA VÀ NAY

Lê Thị Cẩm Nhung
Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM

Có lẽ, mỗi người trong chúng ta hơn một lần tự hỏi: chúng ta sống để làm gì? Và cuộc sống chúng ta hướng tới điều gì? Tìm cho mình một hướng đi, từ đó hình thành những ước mơ, khát vọng, phấn đấu vì những mục đích đẹp đẽ, cao quý nhất; hay nói cách khác tìm cho mình một lý tưởng sống đúng đắn đó là băn khoăn, trăn trở của biết bao thế hệ thanh niên.

Nhưng nói về lý tưởng không phải ai cũng nhận thức đầy đủ về nó, cũng như không phải dễ dàng để trang bị cho mình một lý tưởng chân chính. Là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp cách mạng của nước nhà, việc bồi dưỡng lý tưởng là hết sức cần thiết, trong đó lý tưởng cách mạng giữ vai trò quyết định.

Thanh niên Việt Nam chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được trong quá khứ với những chiến tích vẻ vang thấm đẫm tinh thần cách mạng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường, với nhiều cám dỗ, thanh niên dễ đánh mất bản ngã của mình, họ thờ ơ, lãnh đạm đối với con đường đi lên của đất nước; tỏ ra xa lạ với lý tưởng cách mạng, thậm chí có những tư tưởng cực đoan, thái độ thù nghịch với con đường đi lên của đất nước. GS Trần Văn Giàu đã từng nhận xét: “Có thể tôi không hiểu hết, nhưng dường như một bộ phận không nhỏ thanh niên bây giờ thiếu lý tưởng. Tôi nói thiếu chứ không phải không có. Có nhưng đậm nhạt khác nhau”. Trong khi đó bất kì cuộc cách mạng nào, đấu tranh giải phóng dân tộc hay cách mạng khoa học tri thức kể cả cách mạng bản thân...nếu muốn thành công thì thanh niên phải xác định cho mình lý tưởng cao đẹp để hướng tới, như lời chiến sĩ cách mạng Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”.

Nếu lý tưởng sống thế hệ thanh niên trước đây là hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc thì lý tưởng của thanh niên hôm nay là xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Như vậy, phải chăng lý tưởng cách mạng của thanh niên trong thời đại mới khác với lý tưởng cách mạng của thế hệ cha anh ngày xưa? Theo ý kiến cá nhân, tôi cho rằng không đúng, bởi: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” đã trở thành mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và các thế hệ thanh niên Việt Nam; với truyền thống yêu nước thương nòi, với tất cả sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ sẵn sàng là lực lượng tiên phong thực hiện lý tưởng của Đảng, luôn được Đảng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Bắt nguồn từ truyền thống đó, trong những thời kì khác nhau của lịch sử, tuỳ theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng mà cách thể hiện lý tưởng cách mạng của thanh niên có khác nhau chứ không hề thay đổi.

Nếu trong quá khứ khi toàn dân tộc phải đối diện trực tiếp với cái sống và cái chết, nhiều thế hệ thanh niên đã sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước thì ngày hôm nay lý tưởng cách mạng của thanh niên không phải là một khái niệm cao xa mà gần gũi với mỗi người. Lý tưởng cách mạng của thanh niên ngày nay chính là sự khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế bằng việc xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đặc biệt phát triển thành một nước công nghiệp hiện đại, một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Khi nền kinh tế tri thức ngày càng định hình và phát triển kéo theo những hạn chế vốn có, cái tốt, cái xấu trở nên khó phân biệt thì đòi hỏi mỗi thanh niên phải có đủ bản lĩnh, lập trường lựa chọn hướng đi cho mình để quyết định tương lai của mình, quyết định tương lai của đất nước. Bác Hồ đã luôn tin tưởng vào thế hệ thanh niên Việt Nam: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ trở thành một lực lượng rất mạnh mẽ”.

Tôi rất tâm đắc một câu khẩu hiệu của thanh niên Trung Quốc thời mở cửa: “mắt nhìn ra thế giới, trái tim gửi quê hương”, tức là ra sức học hỏi kinh nghiệm, những tri thức khoa học, những tinh hoa văn hoá, những yêu cầu thời đại để rồi tất cả trở thành hành trang thôi thúc chúng ta hăng say hơn phục vụ cho quê hương đất nước mình. Và tôi đã nhận ra lý tưởng cách mạng ấy ở thanh niên Việt Nam. Họ vẫn đang từng ngày từng giờ ra sức học tập, tiếp cận, chiếm lĩnh tri thức, mang những tri thức ấy góp phần xây dựng quê hương. Lý tưởng cách mạng của họ còn được thể hiện ở thái độ hết sức rạch ròi trước tình hình nóng bỏng của đất nước và thế giới, là sự cảnh giác cao độ trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch...tất cả họ dù trên lĩnh vực nào thì cũng đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến hết mình vì mục tiêu lý tưởng chung, xuyên suốt của dân tộc ta.

Với mục tiêu lý tưởng như vậy, tôi tin đó không phải là điều xa vời, to tát đối với tuổi trẻ trường Chính trị thành phố ĐN. Là những giảng viên trẻ, chúng ta có nhiệt huyết, có nội lực, có khả năng tiếp cận tri thức khoa học; đấy là những điều kiện tiên quyết để xây dựng và thực hiện lý tưởng cách mạng của mình; như lời Bác đã dạy:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: