TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.357
Hôm qua:562
Hôm nay:632

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỘI TRƯỜNG B6
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Sáng1
Đường lối
(Tu nghien cuu)
Đường lối
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
Đường lối
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
XD & PT KT-XH gắn với QP-AN
Mác-Lênin (4t)
Ý thức xã hội
2
3
4
5 
Chiều1
Đường lối
Dân tộc, tôn giáo
Đường lối
Thực hiện quyền con người
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
(Tu nghien cuu)
Đường lối
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
 
2
3
4
5
Tối1
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
Mác-Lênin (4t)
Phép biện chứng duy vật
 
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
Mác-Lênin (4t)
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang