TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.347
Hôm qua:562
Hôm nay:622

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỘI TRƯỜNG B4
Năm :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
20/05/2019
Thứ 3
21/05/2019
Thứ 4
22/05/2019
Thứ 5
23/05/2019
Thứ 6
24/05/2019
Thứ 7
25/05/2019
Sáng1
Đường lối
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đường lối
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay
Quản lý hành chính
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở
2
3
4
5
Chiều1
Đường lối
XD và PT nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đường lối
Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc VN XHCN hiện nay
Đường lối
Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
Đường lối
Quan điểm của Đảng và NN VN về chính sách xã hội
(T u nghien cuu)
Đường lối
XD & PT KT-XH gắn với QP-AN
 
2
3
4
5
Tối1
Quản lý hành chính
Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở
Quản lý hành chính
Quản lý hành chính tư pháp ở cơ sở
 
Quản lý hành chính
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
Quản lý hành chính
Xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH ở cơ sở
 
2
3
4
5
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang