TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:295.550
Hôm qua:655
Hôm nay:25

NGHỊ ĐỊNH: Số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
13:55 | 30/10/2017

File đính kèm: NGHỊ ĐỊNH: Số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Các bản tin trước:
  QUY ĐỊNH: Số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (09:03 | 30/10/2017)
Các bản tin tiếp theo:
  HƯỚNG DẪN: Số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/3/2011 xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư trung ương Đảng (khoá X) (14:11 | 30/10/2017)
  CÔNG VĂN: Số 716-CV/VPTU ngày 12 tháng 12 năm 2017 Về việc thanh toán chế độ đào tạo (11:03 | 25/12/2017)
  HƯỚNG DẪN: Số 02-HD/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2018 viết khoá luận tốt nghiệp, tiểu luận tình huống của học viên Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (10:46 | 12/06/2018)
  QUYẾT ĐỊNH: Số 141-QĐ/TCT ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (kèm theo quy chế) (14:21 | 13/06/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang