TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.412.972
Hôm qua:1.025
Hôm nay:97

THÔNG BÁO: Số 46-TB/TCT ngày 05 tháng 5 năm 2020 về Hình thức thi đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020
09:26 | 08/05/2020

THÔNG BÁO: Số 46-TB/TCT ngày 05 tháng 5 năm 2020 về Hình thức thi đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Các bản tin trước:
  THÔNG BÁO: Số 08-TB/CQ T.26 ngày 04 tháng 5 năm 2020 về Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2020 (16:27 | 05/05/2020)
  THÔNG BÁO: Số 45-TB/TCT ngày 03 tháng 05 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng khi các lớp đi học trở lại (09:55 | 04/05/2020)
  THÔNG BÁO: Số 37- TB/TCT ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc xây dựng bộ câu hỏi đề thi trắc nghiệm chương trình Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính  (10:04 | 16/04/2020)
  THÔNG BÁO: Số 35-TB/TCT ngày 31.03.2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (18:36 | 31/03/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  THÔNG BÁO: Số 47-TB/TCT ngày 09.05.2020 về việc dừng tổ chức triển khai học giãn cách (09:16 | 11/05/2020)
  THÔNG BÁO: Số 48-TB/TCT ngày 21 tháng 05 năm 2020 về việc đăng ký học lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính (15:30 | 22/05/2020)
  THÔNG BÁO: Số 51-TB/TCT ngày 18 tháng 06 năm 2020 về việc tăng cường quản lý đối với học viên chuẩn bị hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính (16:53 | 22/06/2020)
  QUYẾT ĐỊNH: Số 145- QĐ/TCT ngày 17.06.2020 về Ban hành Quy định về việc nghiên cứu thực tế của học viên chương trình Trung cấp lý luận chính trị- Hành chính (16:55 | 22/06/2020)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang