TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.413.065
Hôm qua:1.025
Hôm nay:190

CÔNG VĂN: Số 2319/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng " Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2019
08:41 | 20/08/2019

CÔNG VĂN: Số 2319/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng " Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2019

Các bản tin trước:
  QUY ĐỊNH: Số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11:06 | 23/11/2018)
  QUYẾT ĐỊNH: Số 141-QĐ/TCT ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (kèm theo quy chế) (14:21 | 13/06/2018)
  HƯỚNG DẪN: Số 02-HD/TCT ngày 12 tháng 6 năm 2018 viết khoá luận tốt nghiệp, tiểu luận tình huống của học viên Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (10:46 | 12/06/2018)
  CÔNG VĂN: Số 716-CV/VPTU ngày 12 tháng 12 năm 2017 Về việc thanh toán chế độ đào tạo (11:03 | 25/12/2017)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang