TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:981.172
Hôm qua:562
Hôm nay:447

THÔNG BÁO: Số 24 -TB/TCT ngày 20 tháng 6 năm 2018 về việc chấn chỉnh việc học lại, thi lại đối với học viên Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
10:14 | 21/06/2018

   File đính kèm: THÔNG BÁO: Số 24 -TB/TCT ngày 20 tháng 6 năm 2018 về việc chấn chỉnh việc học lại, thi lại đối với học viên Trung cấp lý luận  chính trị - hành chính

    THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRƯ­ỜNG CHÍNH TRỊ                     Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2018

           *

Số 24 -TB/TCT

 

THÔNG BÁO

về việc chấn chỉnh việc học lại, thi lại đối với học viên Trung cấp lý luận

chính trị - hành chính

-----

                               Kính gửi:  - Các khoa, phòng,

                                                - Học viên các lớp hệ đào tạo và bồi dưỡng.

           Trong thời gian qua việc tổ chức học lại, thi bổ sung đã đi vào nề nếp, đa số học viên chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan đến học lại, thi bổ sung. Phòng Đào tạo đã chủ động tích cực phối hợp với chủ nhiệm lớp, ban cán sự và các bộ phận liên quan quản lý tốt việc học lại, thi sau, thi lại. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn có một số khó khăn, vướng mắc, vẫn còn trường hợp học viên phải học lại nhưng không đi học nghiêm túc. Việc tổ chức thi sau cho đối tượng học viên học lại có lúc chưa được thực hiện theo quy trình. Để khắc phục tình trạng trên, Ban Giám hiệu Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng yêu cầu các khoa, phòng, viên chức, giảng viên và học viên có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Học viên học lại (một phần hoặc toàn phần của môn học) phải về học tại Trường, không tổ chức cho học viên học lại tại các lớp mở ngoài Trường.

2. Chủ nhiệm lớp có học viên học lại chịu trách nhiệm hướng dẫn cho học viên đăng ký lấy dấu vân tay tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trước khi học lại.   

3. Giao chủ nhiệm của các lớp tiếp nhận học viên học lại, theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình học lại của học viên. Thực hiện việc điểm danh như các học viên khác.

4. Giảng viên giảng dạy các lớp tiếp nhận học viên học lại phối hợp cùng chủ nhiệm lớp, theo dõi quá trình học của học viên. Giảng viên thực hiện việc nhận xét quá trình học lại của học viên vào cuối buổi học, tại lớp mình giảng dạy, tuyệt đối không nhận xét việc học lại của học viên tại phòng làm việc, tại nhà riêng....

5. Chủ nhiệm lớp có học viên tham gia học lại, phải báo cáo kết quả học tập của học viên đó (điểm danh dấu vân tay, nhận xét của giảng viên giảng dạy) tại buổi xét điều kiện dự thi kết thúc học phần do Trường tổ chức. Trường hợp học viên tiếp tục vắng mặt thì phải học lại bài đã nghỉ theo hình thức học ghép hoặc phụ đạo, kinh phí học tập do học viên tự chi trả.

6. Giao Phòng Đào tạo làm căn cứ kết quả xét điều kiện thi hết phần học, lập danh sách các học viên đủ điều kiện thi, kiểm tra (bao gồm học viên học lại) và công khai tại phòng thi để học viên được biết.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, giảng viên các khoa, phòng, học viên các lớp, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Ban Giám hiệu,

- Trang TTĐT Trường,

- Lưu VT.

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Đình Thuận

 

Các bản tin trước:
  THÔNG BÁO: Số 41/TB-UBND V/v Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018) (10:12 | 11/04/2018)
  THÔNG BÁO: Số 09-TB/TCT ngày 20 tháng 3 năm 2018 Thông báo nhập học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K33B (10:55 | 21/03/2018)
  THÔNG BÁO: Số 12/TB-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 V/v treo cờ, nghỉ lễ nhận dịp Tết âm lịch 2018 (10:40 | 13/02/2018)
  Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (11:12 | 22/01/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  CÔNG VĂN: Số 431/NLCLC-QLNL ngày 03/8/2018 V/v gia hạn thời gian tuyển sinh tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2018 (đợt 1) (14:51 | 09/08/2018)
  CÔNG VĂN: Số 112-CV/TCT ngày 11 tháng 9 năm 2018 Khảo sát nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp bồi dưỡng năm 2019 (11:05 | 11/09/2018)
  THÔNG BÁO: Số 40-TB/TCT ngày 24 tháng 9 năm 2018 Kết quả trúng tuyển và nhập học Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K33G năm 2018 (16:12 | 24/09/2018)
  THÔNG BÁO: Số 51-TB/TCT ngày 01 tháng 11 năm 2018 Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K33H năm 2018 (16:34 | 01/11/2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Biểu mẫu
Thành phố Đà Nẵng
Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ Đà Nẵng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang