TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.202.399
Hôm qua:983
Hôm nay:713

BỔ SUNG BẢO VÊ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2018
09:23 | 18/06/2018

Sáng 15/06/2018, tại phòng Hội thảo, Hội đồng khoa học Trường Chính trị TP. Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương đề tài khoa học cấp trường năm 2018: “Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng -Thực trạng và giải pháp” do đồng chí Phạm Ngọc Tuyến – Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm đề tài.  Sau khi nghe Chủ nhiệm báo cáo thuyết minh đề cương sơ bộ của đề tài, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến đánh giá về tổng quan nghiên cứu, tính cấp thiết, nội dung và bố cục tổ chức thực hiện đề tài. Theo Hội đồng thẩm định, thuyết minh đã trình bày chưa rõ tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học như quản lý, bổ trợ năng lực nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên đầu tư nghiên cứu… Hội đồng khoa học đặt ra yêu cầu sản phẩm của đề tài mang tính ứng dụng cao, phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm thực hiện đề tài là giảng viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy và đã công tác tại phòng nghiên cứu khoa học, có năng lực thực hiện đề tài. Do vậy, Hội đồng nhất trí đề nghị - Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhà trường cho phép triển khai thực hiện đề tài như một đề án nghiên cứu trong năm 2018.

Phát biểu kết luận, ThS Lê Minh Trung - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học đã đánh giá tính cấp thiết của đề tài, yêu cầu Chủ nhiệm đề tài cần điều chỉnh, sắp xếp, bổ sung một số nội dung và xem đây là một đề án nghiên cứu, đi sâu vào tính thực tiễn áp dụng trong thực tế. Hoàn thiện thuyết minh gửi Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu để tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định cho phép triển khai thực hiện đề án theo đúng tiến độ.

Các bản tin trước:
  HỘI THẢO KHOA HỌC: “BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC THẢO LUẬN TRÊN LỚP TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” (16:39 | 03/06/2018)
  SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “HỌC TẬP THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” (10:03 | 01/06/2018)
  Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K33C, năm 2018 (09:51 | 18/05/2018)
  Nghiên cứu thực tế của lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 32G (09:47 | 14/05/2018)
Các bản tin tiếp theo:
  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020 (15:06 | 29/06/2018)
  Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K33D, năm 2018  (14:37 | 03/07/2018)
  Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K32D (14:40 | 03/07/2018)
  Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018 (14:25 | 04/07/2018)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang