TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.725
Hôm qua:610
Hôm nay:563

70 NĂM TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG MỚI
14:43 | 29/05/2018

Tác giả: Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn Hùng…

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật

Năm xuất bản: 2017 ; số trang 656 trang

Cuốn sách gồm hai phần:

  • Phần thứ nhất: Đời sống mới – Những giá trị vững bền và sức lan toả;
  • Phần thứ hai: Phát huy gái trị tác phẩm Đời sống mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các bản tin trước:
  GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “CHIẾC LEXUS VÀ CÂY ÔLIU” (14:07 | 14/05/2018)
  TƯƠNG LAI CỦA QUYỀN LỰC (14:00 | 14/05/2018)
  PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - SỨC MẠNH NỘI SINH CỦA DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (10:05 | 14/05/2018)
  THƯỜNG THỨC CHÍNH TRỊ của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tác phẩm quan trọng bàn về Chính trị (09:54 | 26/04/2018)
Các bản tin tiếp theo:
   CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH (16:08 | 29/05/2018)
  Giá trị tác phẩm “Bàn về tinh thần pháp luật”- Montesquieu (14:29 | 22/07/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang