Thành phố Đà Nẵng

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Cổng thông tin Chính phủ
Văn bản pháp quy
Biểu mẫu

Liên kết

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.818.738
Hôm qua:892
Hôm nay:845

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Giới thiệu sách, tác phẩm

70 NĂM TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG MỚI

14:43 | 29/05/2018 1118

Tác giả: Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn Hùng…

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật

Năm xuất bản: 2017 ; số trang 656 trang

Cuốn sách gồm hai phần:

  • Phần thứ nhất: Đời sống mới – Những giá trị vững bền và sức lan toả;
  • Phần thứ hai: Phát huy gái trị tác phẩm Đời sống mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: