TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.022.050
Hôm qua:599
Hôm nay:1.428

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay.
15:21 | 15/03/2018

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

Tác giả: Lý Việt Quang (Chủ biên)

Do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2017; Số trang: 304

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng lý luận vô giá về các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục –đào tạo Việt Nam.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – những nội dung cơ bản

Chương II: Vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay và yêu cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Chương III: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là tài liệu quý cho các cấp, các ngành, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục cũng như tất cả mọi người trong quá trình học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các bản tin trước:
  Hành trình theo chân Bác (21:14 | 07/12/2017)
  Hồ Chí Minh -Chân dung và Di sản (08:28 | 21/11/2017)
  Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo (08:42 | 13/11/2017)
  Bẫy thu nhập trung bình - Bài học cho Việt Nam (10:39 | 02/11/2017)
Các bản tin tiếp theo:
  Biện chứng của tự nhiên  (10:31 | 21/03/2018)
  Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới (08:44 | 23/03/2018)
  Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền (15:48 | 30/03/2018)
  Thế kỷ 21 thế kỷ của Trung Quốc (22:02 | 30/03/2018)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang