TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.148.277
Hôm qua:1.626
Hôm nay:230

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - SỰ CẦN THIẾT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
14:57 | 11/07/2022

TS. Lê Thị Hồng Dương – Khoa xây dựng Đảng

 

Giảng viên trường chính trị mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt bởi là họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức lý luận chính trị, tạo niềm tin về lý tưởng cách mạng, niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…thông qua bài giảng của mình, mà còn là người xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp cho học viên. Vì thế, việc xây dựng hình ảnh không chỉ “đẹp” mà còn “chuẩn” là nhiệm vụ tối quan trọng của giảng viên trường chính trị.

          “Đẹp” ở đây chính là nét đẹp trong tâm hồn, đẹp trong suy nghĩ, đẹp trong lời nói, thậm chí cần đẹp cả bên ngoài. Đó cũng là một trong những cách tạo ra sự tự tin cho chính bản thân người giảng viên, cũng là niềm vui của học viên khi đến lớp và là niềm tự hào của nhà trường.

“Chuẩn” ở đây là chuẩn về phong thái, chuẩn trong phong cách trong giảng dạy, chuẩn trong tư tưởng, trong kiến thức để có thể truyền đạt đến học viên. Ngoài ra, cần phải còn chuẩn trong lối sống, bởi người giảng viên là tấm gương phản chiếu cho các thế hệ học viên noi theo.

Trong bối cảnh hiện nay khi mà xã hội đã và đang có nhiều cá nhân, bộ phận, tổ chức xuống cấp và ngay cả trong bản thân một số giảng viên cũng không ngoại lệ. Vì thế các thế lực thù địch lợi dụng những “con sâu” này để làm “đục” môi trường sư phạm, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự đến những đảng viên, những giảng viên trong sạch. Từ đó, gây mất đoàn kết nội bộ, gây mất niềm tin của học viên vào giảng viên, gây xáo trộn xã hội, trên hết những nhìn nhận, đánh giá của xã hội, những ánh mắt, những hoài nghi, những giận dữ và cả những khinh bỉ của quần chúng giành cho đội ngũ giảng viên nói riêng, cho đảng viên nói chung và xa hơn, cao hơn là niềm tin vào Đảng. Điều này đặt ra cho giảng viên trường chính trị cần phải xây dựng và giữ gìn hình ảnh của mình hơn hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó, tại Đại hội XIII, khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Đảng xác định là: “Tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị[1]. Theo đó, ngừời giảng viên trường chính trị cần:

Đối với công tác giảng dạy:

- Thứ nhất, giảng viên phải nắm chắc kiến thức, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thứ hai, trong quá trình giảng dạy tránh việc hưng phấn “quá đà” sẽ dễ rơi vào trạng thái không kiểm soát kiến thức, lời nói gây hiểu nhầm, hiểu sai vấn đề.

- Thứ ba, giảng viên phải luôn trau dồi, nghiên cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, qua đó phân biệt được đâu là thông tin chính thống, đâu là những bịa đặt, là xuyên tạc. Có nghĩa là giảng viên phải thấy được vấn đề qua nhiều lăng kính để có thể truyền đạt và phản biện trong quá trình đứng lớp.

- Thứ tư, là giảng viên khi đứng lớp và đến trường phải chỉnh chu trong trang phục, đảm bảo tiêu chí lịch sự, gọn gàng, phù hợp. Bên cạnh đó, đẹp, hợp thời trang cũng là tiêu chí được khuyến khích lựa chọn.

- Thứ năm, xây dựng tác phong khoa học, nghiêm túc trong cả giảng dạy và nghiên cứu.

Đối với giao tiếp, lối sống:

- Một là, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường kiên định, lối sống trong sạch, tránh phô trương quá đà.

- Hai là, trong giao tiếp phải đúng mực, cẩn trọng.

- Ba là, giữ gìn và phát huy những mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng niềm tin với đồng nghiệp, với học viên. Biết lắng nghe, biết chia sẽ, biết động viên, hòa đồng, giúp đỡ đồng nghiệp khi cần và trong trường hợp có thể.

- Bốn là, nghiêm túc với học viên nhưng cũng cần lắng nghe, thông cảm và hỗ trợ học viên trong trường hợp cần thiết, không nên cứng nhắc, “bề trên”, mang tư tưởng ra lệnh, ban phát cho học viên bởi học viên trường chính trị là những người đã trưởng thành có kinh nghiệm, có học thức và có cả địa vị.

- Năm là, sống tốt, sống gương mẫu nơi cư trú, luôn ý thức giữ gìn danh tiếng “giảng viên trường chính trị”.

          Có thể khẳng định rằng việc xây dựng hình ảnh giảng viên trường chính trị là việc làm không phải một sớm một chiều mà càng không phải chỉ xây dựng tại một thời điểm nhất định mà đây là việc phải làm thường xuyên, lâu dài thậm chí phải thực hiện suốt đời khi vẫn còn mang trong mình trọng trách “giảng viên”. Và đây cũng không phải là việc dễ làm, có thể làm ngay được mà nó đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của mỗi bản thân người giảng viên. Vì thế, cần ý thức, rèn luyện mỗi ngày để hoàn thành sứ mệnh, hình ảnh của người giảng viên.

 

[1]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập 2, tr. 236.

 

Các bản tin trước:
  NGHỀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI HÌNH THỨC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (14:56 | 11/07/2022)
  70 NĂM TÁC PHẨM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  – Ý NGHĨA TRONG CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY (09:45 | 28/04/2022)
  VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG ..... (14:37 | 06/12/2021)
  SỰ LỰA CHỌN TẤT YẾU TRÊN HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA HỒ CHÍ MINH (14:36 | 06/12/2021)
Các bản tin tiếp theo:
  VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (14:20 | 29/08/2022)
  GIÁ TRỊ HỌC THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (16:30 | 19/09/2022)
  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (09:46 | 21/09/2022)
  ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (13:41 | 18/11/2022)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang