TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.777.032
Hôm qua:835
Hôm nay:547

Hội nghị triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
16:14 | 09/05/2022

     Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2022, Đảng bộ Trường chính trị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

     Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đình Thuận - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị và toàn thể các cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Đình Thuận - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thuận đã nhấn mạnh việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần thiết thực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, cũng là dịp để đội ngũ giảng viên nhà trường nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và thể hiện trách nhiệm của giảng viên Trường Chính trị thành phố trong công tác xây dựng Đảng.

     Chủ đề bài viết tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 tập trung vào 03 nhóm chủ đề sau đây:

     - Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

     - Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và sự nghiệp đổi mới, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     - Nhóm 3: Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Đối với từng nhóm vấn đề, người viết có thể tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận, hạ thấp vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, 05 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập, gắn với việc đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của các chủ thể trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay…

Giảng viên, viên chức Nhà trường tham dự Hội nghị

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thuận đề nghị 100% cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường tham gia viết bài đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh việc thực hiện hình thức, đối phó. Việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 là một trong những tiêu chí để xét thi đua cuối năm 2022 đối với toàn thể viên chức, giảng viên nhà trường./.

Tin bài: Lưu Thị Tươi

Ảnh: Văn Hào

 

Các bản tin trước:
  Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K37B (17:12 | 28/04/2022)
  CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN THAM QUAN ĐỊA ĐẠO KỲ ANH CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (08:26 | 20/04/2022)
  TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: BÀN VỀ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TỰ LUẬN (08:17 | 20/04/2022)
  TỌA ĐÀM KHOA HỌC LẦN I KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ (08:12 | 20/04/2022)
Các bản tin tiếp theo:
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng quận Sơn Trà, năm 2022 (08:51 | 17/05/2022)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hòa Vang (08:52 | 17/05/2022)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2022 (13:21 | 18/05/2022)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề: Nghiệp vụ quản lý kinh tế - tài chính; thống kê, phân tích số liệu; lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê năm 2022 (14:12 | 23/05/2022)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang