TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.730.840
Hôm qua:842
Hôm nay:182

Hội nghị quán triệt bài viết của đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
17:54 | 07/01/2022

Sáng ngày 04/01/2022, Đảng ủy Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số qui định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy chi bộ Khoa, Phòng cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ. TS. Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy và Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí thư chi bộ khoa Lý luận cơ sở, trực tiếp báo cáo các nội dung tại Hội nghị.

Tập trung làm rõ làm rõ các giá trị nổi bật trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh đã trình bày 4 vấn đề cơ bản được nêu trong bài viết: (i) chủ nghĩa xã hội là gì; (ii) vì sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội; (iii) Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (iv) Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì. Đặc biệt, báo cáo viên đã nhấn mạnh những giá trị quan trọng trong việc tổng kết nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về CNXH, góp phần phát triển, bổ sung thêm lý luận và thực tiễn, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về CNXH, về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; qua đó, nhằm củng cố niềm tin trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nâng tầm nhận thức về tư tưởng chính trị, kiên định con đường đã chọn, thấy rõ trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. 

Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh quán triệt tại Hội nghị

 

Cũng tại sáng 04/01/2021, toàn thể đảng viên của đảng bộ nhà Trường được TS. Nguyễn Đình Thuận, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt một số qui định của Ban Chấp hành Trung ương. Cụ thể, Hội nghị đã quán triệt 3 văn bản sau: Thứ nhất, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trưng ương về thi hành Điều lệ Đảng; Thứ hai, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Thứ ba, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

 

TS. Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ ra những điểm mới trong việc thi hành Điều lệ Đảng; những điều đảng viên không được làm. Trong đó, theo Quy định số 37-QĐ/TW có một số điểm đáng chú ý như: Điều 3 quy định đảng viên không được: "Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng"; bổ sung vào Điều 9 nội dung: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định"….

Về Kết luận số 14-KL/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng của Đảng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tạo động lực, niềm tin để cán bộ có tâm, có tài mạnh dạn đóng góp sức mình cho tập thể, cho xã hội; đồng thời, khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, ích kỷ cá nhân, không dám nghĩ, không dám làm, không dám sáng tạo, đổi mới và không dám nhận trách nhiệm khi gặp khuyết điểm, sai lầm, dẫn đến việc chấp hành mệnh lệnh một cách thụ động... dẫn đến triệt tiêu sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết luận số 14-KL/TW như "một làn gió mới" tác động tích cực đến tâm lý xã hội và tạo niềm tin, khát vọng, ý chí phấn đấu vượt khó, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời đây là chủ trương mang tính đột phá, góp phần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Đình Thuận đề nghị các chi bộ, các đảng viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm chủ đạo, cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư tại các buổi sinh hoạt chi bộ và lựa chọn những nội dung phù hợp để lồng ghép vào bài giảng. Đồng thời nghiêm túc chấp hành Quy định số 37-QĐ/TW, Kết luận số 14-KL/TW của BCH Trung ương Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đảng năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

 

Các đảng viên tham dự Hội nghị

 

Người đưa tin: Nguyễn Nữ Đoàn Vy

Ảnh: Văn Hào

Các bản tin trước:
  Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (11:25 | 07/01/2022)
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (16:15 | 03/01/2022)
  Báo cáo thông tin khoa học và báo cáo tác phẩm tháng 12 năm 2021 (15:06 | 07/12/2021)
  Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học  (10:29 | 20/11/2021)
Các bản tin tiếp theo:
  Nguyên lãnh đạo Trường Chính trị thành phố đến thăm Trường (10:44 | 21/01/2022)
  Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K35E (10:18 | 28/01/2022)
  Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Bệnh viện Đà Nẵng 1 năm 2020 (16:19 | 16/02/2022)
  Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K35D năm 2020 (14:49 | 01/03/2022)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang