TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:2.222.743
Hôm qua:610
Hôm nay:563

Tổ chức trực tuyến các lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị
09:56 | 23/06/2021

Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 27/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên của các trường chính trị trong hệ thống Học viện và trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới trong chương trình và giáo trình Trung cấp lý luận chính trị, bao gồm định hướng kiến thức và phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong chương trình, giáo trình theo yêu cầu; đây là lần đầu tiên Học viện tổ chức Tập huấn thông qua hình thức học tập trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Trong đợt tập huấn này, Học viện sẽ tập trung vào những học phần, chuyên đề có nhiều thay đổi so với giáo trình cũ với mong muốn các trường sớm đưa các nội dung mới vào chương trình giảng dạy.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ Khai giảng (Ảnh: Vụ các Trường chính trị)

           Theo kế hoạch, sẽ có 5 lớp tập huấn tương ứng với các nhóm học phần trong chương trình mới. Cụ thể: lớp thứ nhất được tổ chức từ ngày 14/6/2021 đến ngày 22/6/2021 tập huấn  về “Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”, lớp thứ hai về học phần “Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” diễn ra từ ngày 23/6-01/7; lớp thứ 3 về học phần “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam” diễn ra từ ngày 02/7-9/7; lớp thứ 4 về học phần “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Quản lý hành chính Nhà nước” diễn ra từ 12/7-19/7; lớp thứ 5 về học phần “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý” diễn ra từ 20/7-27/7.

 Để đảm bảo việc thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Học viện và qui định của Ban Tổ chức khoá Tập huấn, Ban Giám Hiệu đã yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường sắp xếp thời gian học tập nghiêm túc và chuẩn bị ý kiến trao đổi trong lớp học; ngoài số lượng giảng viên được phân công theo các lớp, Ban Giám Hiệu khuyến khích  các Khoa, Phòng tạo điều kiện cho tất cả giảng viên tham dự tất cả các chuyên đề học tập./.

 

                                                                                  Ban biên tập

Các bản tin trước:
  Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K36B (09:14 | 06/05/2021)
  Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Ngân hàng, năm 2021 (17:06 | 04/05/2021)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên quận Hải Châu (15:33 | 27/04/2021)
  Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K34I (15:51 | 06/04/2021)
Các bản tin tiếp theo:
  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW NGÀY 19/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN  (09:17 | 02/07/2021)
  Trường Chính trị Đà Nẵng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021  (11:00 | 09/07/2021)
  KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM” (16:37 | 14/10/2021)
  TỌA ĐÀM KHOA HỌC KHOA NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT (15:16 | 27/10/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang