TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.822.842
Hôm qua:1.144
Hôm nay:1.023

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Quân Đội Nhân dân Việt Nam, Ngày Hội Quốc Phòng toàn dân ( 22/12/1944 – 22/12/2020)
17:09 | 22/12/2020

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN – ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CHO DÂN

       Một trong 3 chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình đó là Chức năng “ Đội quân công tác” hay còn gọi là Công tác phục vụ nhân dân. Đây là chức năng thể hiện rõ vai trò Quân đội luôn phải “gắn bó mật thiết, đồng cam cộng khổ với nhân dân, có quan hệ máu thịt với nhân dân, là cầu nối vững chắc và tin cậy của chính quyền với nhân dân”. Để thực hiện tốt chức năng này, Quân đội nhân dân Việt Nam phải không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng – xem đó là yêu cầu, là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện chức năng “ Đội quân công tác” - Công tác phục vụ nhân dân hiện nay.

        “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, lời căn dặn của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị trong mỗi một chúng ta. Thầm nhuần Tư tưởng của Người, Đảng ta rất coi trọng việc lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân; bởi đó là những phát kiến xuất phát từ thực tiễn, là một trong những cơ sở để Đảng xem xét trong quá trình nghiên cứu hình thành đường lối đổi mới. Tiến hành công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng là lực lượng nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh.

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, công tác dân vận của quân đội có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như sự trưởng thành và lớn mạnh của quân đội ta. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, công tác dân vận của Quân đội đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào cách mạng, động viên sức người sức của trong nhân dân.

       Là chìa khóa của thành công, công tác dân vận của Quân Đội còn củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân, phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ” nhằm thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác trong tình hình mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong lực lượng vũ trang với các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương luôn chặt chẽ và thường xuyên. Với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa, phương thức sáng tạo, phong phú, công tác dân vận của Quân đội đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần xây dựng cơ sở ở địa phương vững mạnh, thể hiện trên các mặt chính trị, quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Dấu ấn công tác dân vận của Quân đội đó là tham gia, giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống; đặc biệt là vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn đói với đồng bào trên mọi miền Tổ Quốc. Chúng ta không thể quên hình ảnh các anh Bộ đội Cụ Hồ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực giúp đỡ đồng bào miền Trung phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất... trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020 vừa qua; càng sẽ nhớ mãi 13 người chiến sĩ, cán bộ hy sinh ở Rào Trăng 3, tất cả sẽ luôn in đậm trong trái tim đồng bào cả nước…

       Có thể khẳng định, công tác dân vận của Quân đội ta đã ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; các nội dung hoạt động đã hướng tới việc đáp ứng được yêu cầu và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Thời gian qua, công tác Dân vận của Quân đội đạt dược nhiều kết quả với hàng trăm chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới”; Chương trình xóa nhà tạm cho bà con dân tộc; Chương trình kết hợp quân dân y đã tham gia củng cố trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa; xây dựng mô hình trung tâm y tế kết hợp quân dân y ... Đây là những hoạt động có quy mô lớn, thiết thực và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đặc biệt, hiệu quả từ những chương trình hoạt động này đã có những tác động tích cực, đồng thời lan tỏa sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân trong công tác dân vận, công tác phục vụ nhân dân hiện nay.

       Để tiếp tục phát huy cao nhất hiệu quả công tác dân vận trong Quân đội nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đập tan mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc chống phá của kẻ thù trên cơ sở củng cố bền chặt mối quan hệ quân – dân, thiết nghĩ - hơn lúc nào hết, cần phải tăng cường và đổi mới công tác dân vận phù hợp đặc điểm tình hình của đất nước và sự phát triển của quân đội. Đó là:

- Thứ nhất: tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Thứ hai: đặt niềm tin vào dân để dựa vào dân, qua đó khuyến khích và động viên cũng như phát huy thế mạnh trong quần chúng nhân dân; từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của dân đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế các vùng miền, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân.

- Thứ ba: Thực hiện khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà Đảng và Nhà nước thường xuyên đề cập nhằm đề cao tinh thần dân chủ và thực hành dân chủ trong quần chúng nhân dân. Tạo tiền đề quan trọng trong việc thuyết phục được lòng dân, hướng tới mục tiêu để dân hiểu, dân tin và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đồng thời giúp nhân dân miễn nhiễm với những thế lực thù địch luôn tìm cách dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo, kích động, tuyên truyền, mị dân gây mất đoàn kết quân - dân.

Như vậy, ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm, công tác dân vận còn là tình cảm của Quân Đội với nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Quân đội, nhất là trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt công tác này, mối quan hệ đoàn kết Quân - Dân sẽ ngày càng bền vững, bảo đảm cho Quân đội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt chức năng, của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình đó là Chức năng “ Đội quân công tác”, thật sự xứng danh:  “Bộ đội cụ Hồ - Điểm tựa vững chắc cho Dân”./.

                                                                                           Lê Thị Mộng Hà

                                                                                           Phó Hiệu trưởng

Các bản tin trước:
  Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới (14:47 | 08/09/2020)
  C.MÁC VỚI PHƯƠNG ĐÔNG (10:09 | 16/04/2020)
  Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019) (09:09 | 02/10/2019)
  VỊ THẾ VÀ NIỀM TIN (16:50 | 05/03/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  Tập huấn phần mềm dạy học và thi trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên (09:33 | 29/04/2021)
  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (17:53 | 26/05/2021)
  Xây dựng chính quyền địa phương theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (15:06 | 27/10/2021)
  XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (14:50 | 07/12/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang